работа

Асистент Бизнес развитие за компания работеща в сферата на Биотехнологиите

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/3623" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Велияна Недева</span></span>

ОБЯВА ЗА РАБОТА

"Инова БМ'' - биотехнологична компания, работеща в областта на растителните биотехнологии и хранителните добавки търси попълнение в екипа си на длъжност: Асистент Бизнес развитие.

Заетост: 8-часа, гъвкаво работно време, офис в центъра на гр.София

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ“

Обща характеристика на длъжността:

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „КОВЧЕЖНИЧЕСТВО“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „АНАЛИЗИ“

Обща характеристика на длъжността:

РЕДАКТОРИ В ОТДЕЛ „ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“ - БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

РЕДАКТОРИ В ОТДЕЛ „ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“.

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      На основание Заповед № З – 303-(1)/21.04.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

Страници