работа

ХИМИК В АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ХИМИК В АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

НИК Агро Сървис помага на земеделците да измерват, наблюдават, решават, планират и прилагат устойчиви практики с цел максимални резултати и оптимални разходи.

Експерт "Учебна дейност" - Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти при Министерството на образованието и науката обявява свободна работна позиция за:

Експерт "Учебна дейност" в отдел "Квалификация"

ЗА НАС:

Логопед

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа в град София търсим ЛОГОПЕД, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Технически сътрудник към отдел „Правен“ (BOpartners)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

BOpartners е вътрешният център за споделени услуги към компаниите в Realto GroupПокрива направления Информационни технологии, Маркетинг, Правно обслужване, Финанси и Човешки ресурси. 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ - ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

 ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

На основание Заповед № З-709-[1]/04.10.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ - дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ - ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

 

 

На основание Заповед № З-711-(1)/04.10.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В A

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“ - ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

На основание Заповед № З-713-[1]/04.10.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ - ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

На основание Заповед № З-710-[1]/04.10.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А

Страници