работа

ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ „ЗАПЛАЩАНЕ, УСЛОВИЯ НА ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ „ЗАПЛАЩАНЕ, УСЛОВИЯ НА ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“

Обща характеристика на длъжността:

ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ЗА ЕКСПЕРТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА“

Обща характеристика на длъжността:

Sales representative

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Is sales your forte? "Calista Services" is looking for excellent negotiators with "always be closing" mentality. Confident team-players, excited to thrive under dynamic conditions. Read more below if this already catches you.

Your contribution:

• Communication with existing and potential clients over the phone;

• Identifying client’s needs and using an individual and relevant approach;

ХИМИК/ ИНЖЕНЕР – ХИМИК

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ХИМИК/ ИНЖЕНЕР – ХИМИК

Описание и изисквания:

Във връзка с разширяване на дейността на лабораторията ни за тестване на проби от нефтени продукти /масла/, обявяваме свободна позиция за длъжността "Химик / Инженер - химик".

Като такъв Вие ще се занимавате с:

1. Извършване на химически анализи на трансформаторни масла съгласно БДС ISO, БДС IЕС, ASTM.

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“.

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      На основание Заповед № З-64/18.01.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ„Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“.

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На основание Заповед № З-70-(1)/19.01.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      На основание Заповед № З-71-[1]/19.01.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А

Свободни работни позиции - Частно училище ЕСПА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Свободни работни позиции - Частно училище ЕСПА

Частно училище ЕСПА  за ученици до 7 клас https://www.espa-bg.com/cont.php?page=othersforus, търси да назначи:

Учител по изобразително изкуство - на трудов договор на 6 часа;

Учител по немски език - на трудов договор на 8 или 4 часа;

Страници