Обяви

Project Coordinator at Dynata - Part Time

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

The role of the Project Coordinator is to plan, execute, and deliver online market research projects. The Project Coordinator is in charge of timely and promptly responding to client's daily inquiries and requests and has to contribute to client satisfaction on daily basis.  

Please note that this opening on an employment contract is for a part-time role , 30 working hours a week on night shifts and including weekend shifts.

Експерт в отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“ на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция „Методология и финансови пазари” на Българска народна банка обявява свободно работно място за експерт в отдел „Специфично наблюдение на платежните услуги“

 

Обща характеристика на длъжността:

 

Junior Finance Assistant, Advent Group

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Advent Group is a prospering and established industry leader in the education industry and a media company with a global presence on five continents through legal entities in Paris

Стажант в отдел "Човешки ресурси" на Акспо България

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

As an HR intern with Axpo Bulgaria you will be involved in various administrative tasks and will support our HR department's daily activities. If you're interested in kick starting your career in HR and getting a closer look of how our company approaches payroll, recruiting and employee development, we'd like to meet you.

Стажантска програма на Акспо България

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1032" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Кирова</span></span>

Стажантска програма, насочена към хора, завършили висшето си образование (минимум придобита степен бакалавър или в процес на придобиване на магистър) в природни, технически и икономически науки, които са в търсене на професионална реализация.

Местоположение

Sofia
5, Lachezar Stanchev str
Bulgaria
BG

TELUS International Europe

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1032" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Кирова</span></span>

АКТУАЛНИ ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ
София, Август 2021

Местоположение

София
Bulgaria
BG

Експерт в отдел "Лицензиране и пруденциален надзор" на БНБ (по заместване)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ПЛАТЕЖЕН НАДЗОР“

ОТДЕЛ „ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР“

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ (ПО ЗАМЕСТВАНЕ)

Обща характеристика на длъжността:

Експерти в отдел "Инвестиции" на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция „Ковчежничество“ на Българска народна банка обявява свободни работни места за експерти в отдел "Инвестиции"

Обща характеристика на длъжността:

 Управление на портфейли;

 Следене и анализиране на финансовите пазари;

 Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;

Експерти в отдел "Анализи" на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция „Ковчежничество“ на Българска народна банка обявява свободни работни места за експерти в отдел "Анализи"

Обща характеристика на длъжността

Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основи задачи:

Страници