Обяви

Инспектор в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване” към ГД „Инспектиране на труда”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността „инспектор” – 2 щатни бройки в отдел „Административно, информационно и правно осигуряване”, Дирекция  “Инспекция по труда Софийска област” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Кратка визитка:

Инспектор в отдел "Трудови правоотношения и правно осигуряване" към ГД "Инспекция по труда"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността „инспектор”  - 5 щатни бройки в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване”,  Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ 

Кратка визитка:

Младши финансов експерт, Регулаторно и групово отчитане в tbi bank

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Who we are:

Do you want to join a well-established bank with a start-up culture? No, we’re not joking!

We, at tbi, have been one the most profitable banks for years and we are growing at a fast pace. We’re a bank with a long history of success that operates as a start-up and we’re always on the lookout for new opportunities to grow our business. How do we do that?

Логопед

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

За ЦОП "Пътека"

Центърът за обществена подкрепа "Пътека" е нова инициатива, стартирана през началото на 2024 г., като държавно делегирана дейност към Столична община. Нашата мисия е да предоставяме качествена терапия и рехабилитация, информиране и консултиране, общностна работа, както и застъпничество и посредничество, на тези, които се нуждаят.

Позицията: Логопед

Lean Manufacturing Specialist/ Expert

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Date:  May 5, 2024

Location:  Dupnitsa, Bulgaria, 2600

Company:  Teva Pharmaceuticals

Job Id:  53427

Who we are

Юрисконсулт в ИА „Главна инспекция по труда”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността “юрисконсулт” в отдел „Методология на административнонаказателната и инспекционната дейност“ , Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА ГИТ

Кратка визитка:

Стаж в Националната агенция за оценяване и акредитация

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Националната агенция за оценяване и акредитация обявява свободни позиции за студентски стажове през м. юли 2024г. Стажът е с продължителност 20 работни дни, неплатен, присъствен и ще се проведе в периода 1 юли 2024 г.- 26 юли 2024г. В него могат да вземат участие само български студенти с непрекъснати студентски права, които се обучават в български висши училища и са в процес на обучение към момента на кандидатстването.

Специалист обслужване на клиенти с английски и румънски език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш вълнуващо работно предизвикателство и възможност за кариерно развитие в международна технологична продуктова компания, която осигурява гъвкав работен график продължавай да четеш!  

Позиция: Специалист Обслужване на Клиенти с английски и румънски език 

Търсим енергичен и мотивиран колега, който да се присъедини към нашия екип от „Обслужване на Клиенти“ в град София. 

Специалист обслужване на клиенти с английски и немски език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш вълнуващо работно предизвикателство и възможност за кариерно развитие в международна технологична продуктова компания, която осигурява гъвкав работен график продължавай да четеш!  

Позиция:

Търсим енергичен и мотивиран колега, който да се присъедини към нашия екип от „Обслужване на Клиенти“ в град София. 

Страници