работа

Фармацевт (Симера фарм, гр. Свищов)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Работодател: СИМЕРА ФАРМ

Населено място: гр. Свищов, обл. Велико Търново

Длъжност: Фармацевт магистър

Описание на длъжността:Изпълнява рецепти, работи със Здравната каса

Изисквания към кандидата: Висше образование – Фармация; 

Работа с програмни продукти: обработка на информация, въвеждане на данни; 

Специалисти с медицинско образование в гр. Свищов

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Работодател

Специализирани Болници За Рехабилитация - Национален Комплекс, филиал Овча могила

Населено място

с. Овча могила, община Свищов

Длъжност

Лекар, обща медицина 

Eксперти в отдел "Маркроикономически изследвания" на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

Дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ обявява свободни работни места за експерти в отдел "Маркроикономически изследвания"

Обща характеристика на длъжността:

Учител по математика

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Визия:

Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно STEM училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. В училището работят съгласувани с визията, мисията и ценностите му екип от професионалисти, които споделят общи визия, мисия и ценности и се развиват и учат постоянно. Иновират и прилагат най-нови и ефективни методологии за учене и развитие.

Юрисконсулт в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване“ към ИА ГИТ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт” в отдел „Трудови правоотношения и правно осигуряване“, Дирекция  “Инспекция по труда” със седалище София към Главна дирекция „Инспектиране на труда” в ИА ГИТ

Кратка визитка:

Legal consultant/ Lawyer

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

We are YNG Legal. We offer a full range of legal services to our clients, with an emphasis on business structuring, intellectual property management, tax advisory, ICO development, and GDPR.

Our clients are key players in software development, big data analytics, IT, copyright management, cryptocurrencies, but also manufacturing, energy, and the NGO sector.

Страници