работа

Business Analyst

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

DIMIROMA company specializes in the field of data and documents processing. We have extensive experience in digitizing archives, storing and destroying documents, and implementing software solutions for electronic archives.

We are expanding our team and are looking to hire a business analyst.

 Education Requirements

Bachelor’s Degree in Computer Sciences and/or Business Administration

Учители и ментори в с. Русаля, обл. Велико Търново

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/58" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Гурева</span></span>

Местоположение

с. Русаля
Bulgaria
BG

Търсим учители и ментори, които да станат част от нашият екип!

От 2014г. в с. Русаля, община Велико Търново, съществува Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца, което е първото и единствено по рода си в цяла Източна Европа.

Вече пет години тук работят различни хора и експерти, като всеки от нас припознава себе си в тази кауза. Предвид факта, че работата ни се разраства, търсим нови колеги за следните работни позиции:

Преподавател в Медицински университет - Варна

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/58" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Гурева</span></span>

Местоположение

гр. Варна
Bulgaria
43° 12' 12.0456" N, 27° 55' 26.5764" E
BG

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

Receptionist

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/938" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Нина Цифудина</span></span>

Kinstellar is a leading independent law firm in Emerging Europe, Turkey and Central Asia.

Currently we are looking for a friendly full-time or part-time professional to join our team as a Receptionist in our Sofia office.

The role of the Receptionist would be:

Конкурс за асистент

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/441" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Иван Георгиев</span></span>
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5. Математика (Висша математика).