Специалист Телемаркетинг - WWF

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Специалист Телемаркетинг

Непълен работен ден, 4-часова заетост.

WWF е една от водещите природозащитни организации в световен мащаб, създадена през 1961 г., която води дейността си в повече от 100 държави и има над 8000 служителя. WWF Централна и Източна Европа ръководи и насочва усилията на WWF в опазването, възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчиво развитие на Дунавско-Карпатския екологичен регион, който наричаме също така и „Зеленото сърце на Европа“. С екип от над 230 професионалисти работим отвъд политическите граници, следвайки дейности в целия екорегион, базирани на проекти, политики на влияние, създаване на мрежи от контакти, изграждане на капацитети, комуникация и управление на кризи.

В България сме се посветили на опазването на гори, реки и защитени територии и животински видове. Работим и за ограничаване влиянието на климатичните промени, както и следим за нарушения на природозащитното законодателство. За изпълняването на стратегията и укрепването на програмата за набиране на средства в подкрепа на природозащитната работа на ВВФ България търсим Специалист Телемаркетинг, който да работи активно за увеличаването на броя на финансови поддръжници и приходи от индивидуални дарители чрез маркетинг по телефона. 

Отговорности: 

 • Изпълнява стратегията и годишния план на WWF България по отношение на директното набиране на средства от индивидуални дарители чрез телемаркетинг
 • Провежда телефонни разговори и следва сценарии, базирани на сегментация, която изготвя, както и по препоръки на Ръководител Набиране на средства
 • Изготвя и оптимизира телемаркетинг сценарии за съответните аудитории и причините за комуникация с тях (например превръщане в месечни редовни дарители или повишаване на дарена сума, благодарствени обаждания, напомняне за плащане и др.)
 • Съдейства на Ръководител Набиране на средства за развитие на програмите, като дава предложения и идеи за подобряване на телемаркетинг дейностите и развитие на инфраструктурата, използвана за телемаркетинг
 • Отговаря за процеса на подбор на телемаркетинг помощници, чрез оценка на кандидатури, по време на ключови кампании, както и подготвяне на документи (договори, отчети и др.)
 • Подготвя помощниците с необходимите за изпълнение на задачите им материали и ги напътства 
 • Поема допълнителни отговорности извън сферата на телемаркетинга по време на изпълнение на стратегически маркетингови кампании, като например, но не само, връзки с доставчици на външна реклама, на логистични услуги и обслужване на дарители, подкрепа в организацията и провеждането на събития и др.

Изисквания: 

 • Висше образование или студент в областта на икономика, продажби, маркетинг, мениджмънт, връзки с обществеността, финанси или друга подобна специалност
 • 1-3 години професионален опит в директни продажби и/или телемаркетинг
 • Поне един месец практика с директно набиране на средства от индивидуални дарители 
 • Отлични комуникационни и продажбени умения
 • Умение да представя информация и идеи по убедителен и ангажиращ начин
 • Много добрa компютърна грамотност, с владеене на Excel и опит в обработката на данни 
 • Позитивна нагласа и устойчивост 
 • Умение за работа в екип
 • Добри координационни и организационни умения
 • Способност за разрешаване на проблеми
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Ангажираност към мисията и приоритетите на WWF, интерес и мотивация в областта на природозащитата 
 • Идентифициране с и придържане към основните ценности на организацията – смелост, почтеност, уважение и сътрудничество 

Предлагаме: 

 • Възможност да допринесете за промяната – за България и за WWF 
 • Динамична и удовлетворяваща работа в един от най-впечатляващите европейски еко-региони 
 • Приятелска и високо професионална работна среда в международен контекст 
 • Разнообразни работни задачи и възможност за самостоятелност в изпълнението им 
 • Приятна работна среда и възможности за учене и развитие 
 • Заплата спрямо НПО стандартите – нетно възнаграждение, стартиращо от 750 лв. за 4-часов работен ден 

Ако искате да станете част от нашия екип, изпратете автобиография и мотивационно писмо (на английски език) на имейл hr@wwf.bg, на вниманието на Цвета Петрушинова, не по-късно от 29 октомври 2023. Ще се свържем само с одобрените кандидати. 

 

Повече информация за WWF България може да намерите на: https://www.wwf.bg/