Логопед

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа в град София търсим ЛОГОПЕД, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Основна цел на длъжността:

Извършва консултиране на специалистите и семействата относно детското развитие, ролята на играта и подходящите занимания за напредъка на децата. Прави обследване на деца в ранна детска възраст и работи пряко с децата, като предоставя и услуги на терен при необходимост.

Отговорности:

 1. Предоставя консултации за деца и родители.
 2. Извършва логопедична оценка и терапия за деца с проблеми в говорното развитие, за които е идентифицирана такава потребност.
 3. Съставя план за индивидуална работа с деца в ранна възраст.
 4. При необходимост предоставя договорените услуги мобилно в болнична или семейна среда.
 5. Извършва логопедични консултации на бебета и деца в ранна възраст.
 6. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники.
 7. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата.
 8. Планира дейности и работи за компенсиране на трудностите на децата по индивидуално изготвена програма.
 9. Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата.
 10. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето и семейството.

 

Изисквания към кандидата:

 • Висше образование – „Логопедия" и/или „Психология“, "Специална педагогика"
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Умения за екипна работа;
 • Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
 • Аналитични умения.
 • Проактивност; Гъвкавост; Лоялност;

 

Организацията предлага:

 • Интересна и предизвикателна работа
 • Трудов договор с Фондация "За нашите Деца"
 • Професионални обучения и тренинги
 • Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
 • Коректни трудови отношения
 • Възможности за професионално и личностно развитие
 • Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите свое CV и мотивационно писмо на имейл: hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.