Технически сътрудник към отдел „Правен“ (BOpartners)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

BOpartners е вътрешният център за споделени услуги към компаниите в Realto GroupПокрива направления Информационни технологии, Маркетинг, Правно обслужване, Финанси и Човешки ресурси. 

Realto Group включва утвърдени и добре познати имена в сектора недвижими имоти – Адрес, Имотека, Unique Estates, New Estates, Cushman & Wakefield Forton, Credit Center, Имофонд. Realto Group генерира най-голям обем от сделки с имоти на българския пазар и развива най-голямата мрежа от консултанти в сферата на недвижимите имоти. Нашият екип се състои от над 700 професионалисти в сектора, които работят в цялата страна.

Във връзка с разширяване на нашия екип си търсим динамичен и организиран специалист към отдел „Правен“  в гр. София за позицията,

Технически сътрудник към отдел „Правен“

Вашите отговорности:

 • Приема и завежда договори;
 • Разпределя и изпраща  кореспонденция във връзка с правното обслужване;
 • Оформя и завежда изходящата кореспонденция според адресатите;
 • Картотекира, подрежда и поддържа масивите от документи, съобразно вътрешните изисквания.
 • Следи за спазване сроковете за получаване и изпращане на входяща и изходяща документация и сроковете за вътрешен документооборот;
 • Следи за спазване на режима за правилно съхранение на кореспонденцията и вътрешната документация;
 • Предоставя своевременно справки по състоянието и движението на входящата и изходящата кореспонденция и при необходимост копира документи на прекия си ръководител или на други членове на екипа на отдела.
 • Oрганизира подписването на документи и тяхното окомплектоване.

 

Общи изисквания, за да сте успешен кандидат:

 • Минимален професионален опит – 1 г. 
 • Средно / Висше образование – области Хуманитарни науки и/или Социални, стопански и правни науки в професионалните направления Филология/Администрация и управление/Право.
 • Опит в деловодната дейност и организация на документооборот е предимство; 
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Свободна работа с MS Office ;
 • Да притежава знания и умения за работа с документи.
 • Да работи с офис техника. 

 

Личните умения и качества, които ценим в нашата компания са:

 • Ориентираност към резултата с готовност за търсене и намиране на решения;
 • Нагласа за работа в екип и непрекъснато учене и развитие;
 • Отговорност;
 • Сериозност и ангажираност към работата;
 • Внимание към детайла и прецизност в изпълнението;
 • Силна клиентска ориентираност и желание за работа с клиенти;
 • Много добри комуникативни умения.

 

Предлагаме Ви:

 • Трудов договор
 • Интересна и динамична работа
 • Коректни трудови взаимоотношения
 • Стимулиращо възнаграждение за положения труд
 • Работа в светъл и уютен офис в центъра на София
 • Възможност за обучения и тиймбилдинг формати
 • Корпоративни отстъпки
 • Обучения и тиймбилдинг програми
 • Офис в центъра на София

 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Вашите данни са защитени по смисъла на Общия регламент и ЗЗЛД и ще се използват единствено за целите на настоящия подбор.