Обяви

Експерти в отдел "Анализи" на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Българска народна банка, дирекция „Ковчежничество“ обявява свободни работни места за експерти в отдел "Анализи"

Обща характеристика на длъжността

Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:

Стажантка програма на НСОРБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Стажантската програма на Националното сдружние на общините в Р България е част от Програмата за партньорство с висшите училища. С нея от НСОРБ искат да привлекат все повече млади хора към работа в публичната сфера, чрез провеждане на публични лекции, семинари, осигуряване на възможности за включване в работещи стажантски програми и последващо кариерно развитие.

Ръководител екип в отдел "Макропруденциални инструменти и политика" на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция "Макропруденциален надзор и финансова стабилност" към Българска народна банка обявява свободно работно место за ръководител екип в отдел "Макропруденциални инструменти и политика"

Обща характеристика на длъжността:

Инспектор по банков надзор в БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция "Макропруденциален надзор и финансова стабилност" към Българска народна банка обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в отдел "Макропруденциални инструменти и политика"

Обща характеристика на длъжността:

IBM Systems Academy

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

IBM България обявява своята ексклузивна програма за трета поредна година "IBM Systems Academy", която цели да помогне на студентите да изградят по-добра техническа експертиза.

Какво да очаквате от програмата?

- 7 седмици напълно безплатни онлайн курсове

- лектори ще бъдат наши опитни експерти

Страници