Обяви

Сътрудник образователна подкрепа в Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „сътрудник образователна подкрепа“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

За ролята: Целта на тази роля е да се посигурят образователните и логистичните компоненти на конференцията. Едно от основните задължения е да се менажира доставката на инвентара и на всички образователни материали. Тази роля може да служи за заместник на ръководител на група в случай, че се налага някой да напусне по време на конференцията.

Съветник на учениците по време на Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „съветник на учениците“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

Изисквания за заемане на длъжността:

Game Programmer - Playwing

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Game Programmer

Playwing is looking for a Game Programmer. Join our team and help us develop amazing games by creating new products for platforms. Your daily duties include development, code building and debugging, as well as embedding of graphics, sound and network entries.

Traineeship (bachelor’s/master’s or PhD level) for a Terminologist/Language Technologist -The European Central Bank

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

The European Central Bank has launched: Traineeship (bachelor’s/master’s or PhD level) for a Terminologist/Language Technologist

Your team

You will join the Language Services Division in the Directorate General Communications. We provide translation, editing, proofreading, and language technology and terminology services in all EU languages, as well as offering advice on linguistic matters.

Оператор мониторинг на телевизионни реклами - H-Tech

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Присъединете се към най-иновативната компания за анализ на световния рекламен телевизионен пазар H-Tech. Ние сме от България, но работим глобално.

Метод на работа: Дистанционно, на смени

В какво се състои работата:

Преглеждане на записи от телевизии от САЩ и Европа и обозначаване на излъчените реклами с помощта на нашия специализиран web базиран софтуер.

Junior Analyst (Private Capital Data Solutions) - Burgiss

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Junior Analyst (Private Capital Data Solutions)

Burgiss provides portfolio management software and data and analytics to asset owners investing in private capital. Our solutions streamline the investment process, provide transparency into portfolio holdings, and enable data-driven decisions. As an integral part of the private capital ecosystem, we continue to enhance our solutions by working with investors to meet their ever-changing needs.

Customer Support Specialist - eBag

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Convenience under the eBag brand is a fast-developing company for online grocery shopping.

Our mission is to create the best experience for our customers, so they can focus on the important things in their lives. By bringing high quality and fresh products we inspire more people to live a happier and healthier life.

Страници