Сътрудник образователна подкрепа в Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „сътрудник образователна подкрепа“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

За ролята: Целта на тази роля е да се посигурят образователните и логистичните компоненти на конференцията. Едно от основните задължения е да се менажира доставката на инвентара и на всички образователни материали. Тази роля може да служи за заместник на ръководител на група в случай, че се налага някой да напусне по време на конференцията.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование или настоящ студент, специалност в областта на политически науки, история или друга хуманитарна специалност;
 • Знания и опит, свъзрани с българската история;
 • Предишен опит или стаж с ученици в начална или прогимназиална степен;
 • Добри логистични и организационни умения;
 • Добри лидерски умения;
 • Способност да поставя очаквания и да изисква подходящо поведение от учениците;
 • Опит в управление на класна стая;
 • Способност за упражняване на добра преценка и решаване на проблеми;
 • Да проявява зрялост и професионализъм;
 • Способност за работа в динамична среда;
 • Да изпълни задължителното обучение преди започване на програмата;
 • Да премине задължителна проверка на съдебното минало;

 

Задължения на заемащия длъжността: 

Образователни отговорности:

 • Доставя всички програмни материали на дневна база;
 • Получава и инвентаризира всички програмни материали;
 • Прави дневни снимки на конференцията;
 • При необходимост замества ръководител на група;
 • Приветства учениците и участва в различни дейности по време на регистрацията;
 • Създава удобна учебна среда за всички ученици;
 • Ролеви модел за учениците чрез изграждане на позитивен пример;

 

Логистични отговорности:

 • Работи в сътрудничество с ръководителите на групи и оперативния екип за осигуряване безопасността на учениците по време на конференцията
 • Следи за спазването на изискванията за облекло и правилника за поведение
 • В случай на нужда поставя указателни табели или информация по време на посещенията на обекти
 • Адресира нарушения в правилника за поведение
 • Отговорен е за комуникационното оборудване -телефон и зарядно

 

Отговорности за здраве и безопасност:

 • Почиства и дезинфекцира оборудване и работни пространства;
 • Следи за спазването на всички правила за здраве и безопасност по време на програмата;
 • Отговорности и задължения за тази роля могат да се адаптират според препоръките и изискванията на здравните власти;

 

Начинът на провеждане на подбора е:

 • Първи етап- предварителен подбор по документи;
 • Втори етап- събеседване.

 

Моля, кандидатствайте чрез нашия уебсайт https://bylc.bg/careers/  или изпратете на адрес: office.ncyl@gmail.com

Автобиография с телефон за обратна връзка;
Копие на диплома за завършено образование или уверение от ВУЗ.

Крайният срок за подаване на документи е 20 април 2022г. Само одобрени по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.