работа

ACCOUNTANT

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

OCEANFENDERS EOOD is being regarded as the most innovative brand in the fenders market since 1985. We are looking for qualified and talented people, which are full of energy and have innovative ideas, and willingness for development in their career.

The company is based in Pernik.

For our accounting team we open a new position:

ACCOUNTANT

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ НИК Агро Сървис

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

НИК Агро Сървис помага на клиентите да прилагат иновативни практики с цел оптимизация на земеделската дейност чрез по-прецизно управление на почвите, храненето на културите, напояването и други важни фактори в стопанствата. Стартирала дейността си през 2009 година, компанията днес разполага с модерна акредитирана лаборатория, високо квалифицирани специалисти, собствена софтуерна платформа за сателитно наблюдение на земеделски площи.

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ И ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

Учители в детска градина

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Частна детска градина Малки стъпки – Little Steps ООД търси да назначи 3 (трима) учители в детска градина. 

Кандидатите трябва да са завършили или да са студенти по специалността Предучилищна педагогика. Владеенето на английски език е предимство. 

Предлагаме начална заплата 1650 лв., ваучери за храна в размер на 200 лева, както и медицинска застраховка с високо покритие на разходи за медицински, стоматологични услуги и др. 

Клиничен социален работник

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила" към Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията социален работник

Изисквания:

Логопед за Център за обществена подкрепа към КСУДС

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Логопед за Център за обществена подкрепа към КСУДС

Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства на Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията Логопед.

Изисквания за заемане на длъжността:

Психолог в Център за обществена подкрепа към КСУДС

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

ПСИХОЛОГ в Център за обществена подкрепа към КСУДС

Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства на Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията Психолог.

Изисквания за заемане на длъжността:

International Programs Expert (Animus Association Foundation)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

International Programs Expert

Animus Association Foundation is a non-profit non-government organization supporting children and families at risk and combating domestic violence and trafficking in human beings. The organization is the largest provider of psycho-therapeutic services in Sofia and is specialized in providing direct support to survivors of violence. A substantial part of the activities of the organization are project-funded.

Страници