Обяви

Експерт в отдел „Анализи“ на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция „Ковчежничество“ на Българска народна банка обявява свободни работни места за експерти в отдел „Анализи“

Обща характеристика на длъжността:

Отдел „Анализи“ подготвя аналитични документи, подпомагащи управлението на международните валутни резерви на БНБ. Експертите в отдела имат следните основни задачи:

Ingram Micro - positions

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ingram Micro is hiring

It’s no surprise that technology powers the planet. But what might surprise you is that Ingram Micro has the ability to reach more than 90% of the global population. By joining us, you make Ingram Micro’s contribution a reality: helping businesses grow, supporting industries from healthcare to education with their technology, or even connecting the world. 

What are we looking for? YOU!

Преподаватели по програмиране и роботика на деца - StemY

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

StemY e мрежа от образователни STEM центрове, посветени на това да дадат на своите ученици основни умения в областите на математиката, инженерството, информационните технологии и науките, необходими за ориентиране в бързо развиващия се свят. Нашата мисия е да вдъхновяваме и да даваме възможност на нашите ученици да се превърнат в успешни, уверени и щастливи хора.

Преподаватели по английски език за следобедни, вечерни и уикенд програми - StemY

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

StemY e мрежа от образователни STEM центрове, посветени на това да дадат на своите ученици основни умения в областите на математиката, инженерството, информационните технологии и науките, необходими за ориентиране в бързо развиващия се свят. Нашата мисия е да вдъхновяваме и да даваме възможност на нашите ученици да се превърнат в успешни, уверени и щастливи хора.

За нашите центрове търсим преподаватели по английски език за следобедни, вечерни и уикенд програми.

Преподавател по програмиране

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Школа по програмиране KIBERone обявява свободна позиция за преподавател по програмиране на деца на възраст от 7 до 14 години в малки групи с гъвкаво работно време, включително събота и неделя.

Изискванията са познания в облоста на програмиране както и базова компютърна грамотност, подход към децата и педагогически умения ще се счита за предимства. Владеене на английски език поне В2.

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - свободни позиции

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Националният статистически институт (НСИ) е институция с над 140-годишна история и традиции. Мисията на НСИ е осигуряване на безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда, в отговор на нарастващите информационни потребности на всички групи потребители. За изпълнение на своите стратегически цели НСИ се нуждае от дейни и мотивирани служители.

АРХИВИСТ В ОТДЕЛ „ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА АРХИВИСТ В ОТДЕЛ „ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

ХИМИК В АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ХИМИК В АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

НИК Агро Сървис помага на земеделците да измерват, наблюдават, решават, планират и прилагат устойчиви практики с цел максимални резултати и оптимални разходи.

Експерт "Учебна дейност" - Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти при Министерството на образованието и науката обявява свободна работна позиция за:

Експерт "Учебна дейност" в отдел "Квалификация"

ЗА НАС:

Страници