Учител по география и икономика (лектор) в ЧСУ „Проф. Николай Райнов“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Предложението ни е насочено към преподаватели по география и икономика с възможност да поемат обучението по тази дисциплина на десетокласниците в училището - 5 учебни часа седмично, през втори срок на учебната 2023/2024

Предлагаме Ви следните условия:

  • Работа в позитивна, подкрепяща и творческа атмосфера
  • Срочен трудов договор (от февруари до края на учебната година)
  • Почасова заетост
  • Социални придобивки (ваучери за храна)

 

За работата са нужни отлични комуникативни и социални умения, нагласа за споделяне на общи ценности, толерантност, търпение и внимание към интересите на децата, готовност да се оказва подкрепа в развитието им. Познаването на валдорфската педагогика и други алтернативни педагогически системи е предимство.

Молим да изпратите автобиография и мотивационно писмо, които да показват пълния Ви професионален опит и Вашето образование. Ще се свържем с одобрените кандидати за насрочване на интервю-събеседване.

Кандидатурите си може да изпращате на e-mail: newteachers@waldorf.bg