Обяви

Associate Professional, Account Management DE (German Speaking) - Ingram Micro

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Description

Ingram Micro. It is all about the people

35 thousand people all over the world – talented and experienced – this is the Ingram Micro team. We are a Global Technology and Supply Chain Service Provider. We respect our associates’ imagination, personality, and self-expression. We are a team of 1100+ in Bulgaria and we advance together – to оur business goals, to a better career, to our personal development.

Ръководител на лидерска група в Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „ръководител на лидерска група“ в НКМЛ – 3 свободни позиции.

Изисквания за заемане на длъжността:

Сътрудник образователна подкрепа в Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „сътрудник образователна подкрепа“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

За ролята: Целта на тази роля е да се посигурят образователните и логистичните компоненти на конференцията. Едно от основните задължения е да се менажира доставката на инвентара и на всички образователни материали. Тази роля може да служи за заместник на ръководител на група в случай, че се налага някой да напусне по време на конференцията.

Съветник на учениците по време на Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „съветник на учениците“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

Изисквания за заемане на длъжността:

Game Programmer - Playwing

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Game Programmer

Playwing is looking for a Game Programmer. Join our team and help us develop amazing games by creating new products for platforms. Your daily duties include development, code building and debugging, as well as embedding of graphics, sound and network entries.

Страници