работа

РЕДАКТОРИ В ОТДЕЛ „ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“ - БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

РЕДАКТОРИ В ОТДЕЛ „ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“.

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      На основание Заповед № З – 303-(1)/21.04.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТв дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“- ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

 

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      На основание Заповед № З-325-[1]/02.05.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Специалист търговска и маркетинг администрация

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

„Гебр. Хайнеман България“ ООД, част от ВМ Финанс Груп, е един от лидерите на международния травъл ритейл пазар. Ние предлагаме богато портфолио от продукти, групирани в няколко категории – парфюмерия и козметика, спиртни напитки и вина, захарни изделия, аксесоари (бижута, часовници, очила, кожени изделия и играчки), традиционни български храни и сувенири и тютюневи изделия. От 2014г., ние от „Гебр. Хайнеман България“ ООД развиваме концепция „ TRAVEL FREE“ – верига гранични магазини .

ХИСТОЛОГИЧЕН ЛАБОРАНТ или БИОЛОГ - МБАЛ Княгиня Клементина

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ТЪРСИМ

ХИСТОЛОГИЧЕН  ЛАБОРАНТ или БИОЛОГ

МБАЛ Княгиня Клементина (бившата Пета Градска), търси да назначи хистологичен лаборант в отделение по Клинична патология. 

Изисквания за заемане на длъжността:

BUSINESS DEVELOPMENT REPRESENTATIVE - АНГЛИЙСКИ И РУМЪНСКИ ЕЗИК

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

BUSINESS DEVELOPMENT REPRESENTATIVE - АНГЛИЙСКИ И РУМЪНСКИ ЕЗИК

MarketStar

PLEGGI: инициатива наречена HR: Rush for Practice ВТУ

ИЗИСКВАНИЯ

  • Добри умения за устна и писмена комуникация на английски и румънски език

Страници