работа

Financial Risk Analyst – Risk Modelling and Valuation - European Central Bank

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

The European Central Bank has launched: Financial Risk Analyst – Risk Modelling and Valuation .

General Information

Type of contract:  Fixed-term contract, which may be extended subject to individual performance and organisational needs

Ръководител на лидерска група в Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „ръководител на лидерска група“ в НКМЛ – 3 свободни позиции.

Изисквания за заемане на длъжността:

Сътрудник образователна подкрепа в Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „сътрудник образователна подкрепа“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

За ролята: Целта на тази роля е да се посигурят образователните и логистичните компоненти на конференцията. Едно от основните задължения е да се менажира доставката на инвентара и на всички образователни материали. Тази роля може да служи за заместник на ръководител на група в случай, че се налага някой да напусне по време на конференцията.

Съветник на учениците по време на Национална конференция за млади лидери

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фондация „България без граници“ набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „съветник на учениците“ в НКМЛ – 1 свободнa позиция.

Изисквания за заемане на длъжността:

Оператор мониторинг на телевизионни реклами - H-Tech

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Присъединете се към най-иновативната компания за анализ на световния рекламен телевизионен пазар H-Tech. Ние сме от България, но работим глобално.

Метод на работа: Дистанционно, на смени

В какво се състои работата:

Преглеждане на записи от телевизии от САЩ и Европа и обозначаване на излъчените реклами с помощта на нашия специализиран web базиран софтуер.

Junior Analyst (Private Capital Data Solutions) - Burgiss

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Junior Analyst (Private Capital Data Solutions)

Burgiss provides portfolio management software and data and analytics to asset owners investing in private capital. Our solutions streamline the investment process, provide transparency into portfolio holdings, and enable data-driven decisions. As an integral part of the private capital ecosystem, we continue to enhance our solutions by working with investors to meet their ever-changing needs.

Страници