работа

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ПРИ КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ПРИ КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ“

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

„БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР, ИТ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА

„БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР, ИТ“ В ОТДЕЛ „РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ“

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

„АДМИНИСТРАТОР, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА

„АДМИНИСТРАТОР, ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

В ОТДЕЛ „ОБРАБОТКА НА ДАННИ“

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

„СИСТЕМЕН АНАЛИЗАТОР, ИТ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ЗА „СИСТЕМЕН АНАЛИЗАТОР, ИТ“

В ОТДЕЛ „БАЗИ ДАННИ И ПРИЛОЖНИ СИСТЕМИ“

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „бакалавър“;

„ЕКСПЕРТ, СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА

„ЕКСПЕРТ, СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

В ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И МРЕЖИ“

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „бакалавър“;

ЕКСПЕРТИ В ОТДЕЛ „НАДЗОР НА ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ“ И ОТДЕЛ „ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР“ - БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ПЛАТЕЖЕН НАДЗОР“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЕКСПЕРТИ

В ОТДЕЛ „НАДЗОР НА ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ПЛАТЕЖНИТЕ

УСЛУГИ“ И ОТДЕЛ „ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР“

Обща характеристика на длъжността:

ENGLISH TEACHER FOR ADULTS

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

You are a creative individual willing to improve as a professional in the field of teaching!

You are motivated to adapt and grow in a fast-paced environment!

You are excited to work with people and enthusiastic to help them acquire new skills!

If that is so, then you are the right candidate for the current position we are offering in our

team!

 

ТЕАТЪР 199 "ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ТЕАТЪР 199 "ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ" попълва екипа на салонния персонал.

Основни задължения: посрещане, обслужване и изпращане на зрителите на Театър 199.

Работа вечер от 18.45 ч. до 21.30 ч.

В събота и неделя и сутрин от 10.45 ч. до 12.30 ч.

Вашата автобиография можете да изпратите по имейл или да кандидатствате тук до 12.09.2022 г.

Детски аниматор в Ескейп стая

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Детски аниматор в Ескейп стая

Ние сме Вера и Калоян от Ескейп стаи за деца на 10 - 13г. Hour Escape For Kids и търсим Аниматори, които да се присъединят към нашия екип!

Търсиш ли работа, която да можеш да съчетаваш с университета? Зарежда ли те общуването с деца?

Бизнесът ни расте и си търсим още колеги!

КАКВО ЩЕ ПРАВИШ в нашия екип:

Страници