работа

Talent Start Up инициативата - Кока-Кола ХБК

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Кока-Кола ХБК в България стартира набиране на кандидати за Talent Start Up инициативата - програма за стартиране и развиване на кариера.

Първата работа и изборът на работодател са важни стъпки за всеки млад талант. Именно затова Talent Start-up дава възможност на младите да изберат не само работа, която харесват, но и работодател, който подкрепя тяхното развитие, и да бъдат в екип на подкрепящи лидери.

КОНСУЛТАНТ ЗА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ - Кеш Кредит

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

КОНСУЛТАНТ ЗА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в кредитирането. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.

МЕНИДЖЪР НА ОФИС - Кеш Кредит

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

МЕНИДЖЪР НА ОФИС

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в кредитирането. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.

ОПЕРАТОР СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ - Кеш Кредит

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ОПЕРАТОР СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в кредитирането. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.

ЮРИСКОНСУЛТ - Кеш Кредит

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ЮРИСКОНСУЛТ

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в кредитирането. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.

ОПЕРАТОР КОЛ ЦЕНТЪР ПРОДАЖБИ - Кеш Кредит

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ОПЕРАТОР КОЛ ЦЕНТЪР ПРОДАЖБИ

Ние сме Кеш Кредит – компания с лидерска позиция в бързото кредитиране. Отличителни за нас са – иновативният подход към бизнеса, технологичните решения, цялостното обслужване на клиента на най-високо ниво.

Адвокатски сътрудник - Адвокатска кантора "Ничев и Георгиев"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Адвокатски сътрудник

Адвокатска кантора "Ничев и Георгиев" е адвокатска кантора, основана в гр. София, чиято основна цел е да предоставя качествено правно обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на всеки един свой клиент. Клиенти на катората са водещи кредитни и финансови институции, държавни учреждения, общини и търговски дружества от разнообразен спектър.

Младши експерт - КЕВР

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

КЕВР ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА ЗАПОЧНАТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА 

Комисията за енергийно и водно регулиране открива възможност за млади специалисти да стартират професионалния си път в състава на енергийния и воден регулатор.  С привличането на мотивирани млади хора Комисията се стреми, от една страна, да им даде поле за реализация на техните възможности, и от друга -  да укрепи кадровия потенциал на регулатора в контекста на новите предизвикателства в енергийния и воден сектор.

Страници