НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ - Основно прогресивно училище 2

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

Фондация за образователна трансформация търси НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ, които да се присъедини към екипа на Основно прогресивно училище 2 от началото на 2024/2025 учебна година.

Ние сме организация, която силно вярва в необходимостта от трансформация в образователната система. Работим по създаването и реализирането на нов образователен модел, който отразява най-новите образователни тенденции. Нашия екип има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. Знаем, че децата, които обучаваме ще израснат като свободни, отговорни и самостоятелни личности.

 Готов ли си за това предизвикателство?

Представата ни за началния учител:

 • Планира уроци и подготвя материали, които са съответни на целите на образователната програма като поставя ученика в центъра на класната стая.
 • Умее да диференцира и да управлява времето, с което разполага.
 • Участва в колаборативно планиране и рефлексия на изследователска програма в начален етап.
 • Използва интерактивни методи, организира работа по групи, игри и създава възможности учениците да споделят мнение, идеи.
 • Управлява културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците.
 • Следи за разбирането на учениците във всеки урок и връща обратна връзка за напредъка им.
 • Администрира процеса на учене като го прави видим за учениците и родителите.
 • Комуникира с родителите представянето и развитието на децата и се грижи да бъдат въвлечени в прогресивния модел на обучение.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Очакванията ни към учителя в начален етап:

 • Висше образование, бакалавър/магистър по начална/предучилищна педагогика;
 • Минимум две години опит в преподаването на ученици в начален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език - минимум В1;
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • Умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;.
 • Познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
 • Отлични комуникативни умения и емпатичност;
 • Умение за работа с групова динамика при деца в начална училищна възраст;
 • Сътрудничество и готовност за работа в екип/работа в мрежа;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • Работа в креативен и сплотен екип;
 • Гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • Конкурентно заплащане;
 • Въвеждащо обучение и продължаваща менторска/коучинг програма за професионално развитие;
 • Възможност за използване на Multisport карта.

Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите; ако вярвате в каузи и сте готови да сте част от екип, който създава бъдещето, изпратете на rozalia.radeva@transform.bg Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо или кратко видео.

Първият етап от подбора е свързан с проверка за съответствие на документите с изискванията за заемане на ролята. За следващи стъпки ще се свържем с успешно преминалите първия етап.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!