Програма „Нов път в преподаването" на „Заедно в час"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

„Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му.

"Заедно в час" предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие, в рамките на която участниците се обучават по специално разработен подход, получават менторска подкрепа, учителска правоспособност и работят на пълен работен ден като учители в училища с резултати под средните за страната. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години и достъп до професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в програмата, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Задължително е да сте завършили бакалавърска степен до 1 септември 2021 г. Програмата на "Заедно в час" е отличена като "Най-добра програма за кариерно развитие" и "Най-добра обучителна програма" в конкурса "Работодател на годината 2018" на форума „Кариера в България – Защо не?“. “Заедно в час” е “Най-желан работодател” в категория Образование според проучването Employer of Choice 2019. Като участник в програма “Нов път в преподаването” на "Заедно в час" вие получавате: 

- обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители – включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер” („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning; 

- сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) - “Заедно в час” осигурява покриването на семестриалните такси към университета; 

- двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на “Заедно в час” в един от регионите, които обхваща програмата;  менторска подкрепа от опитен професионалист;

- финансов стимул от "Заедно в час" за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2021г.);

- развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

- осъществяване на летен проект или стаж между двете години;

- достъп до общността на „Заедно в час“ от над 500 участници и възпитаници на програмата;

- достъп до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;

- директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

- възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации.

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

- да сте завършили или да ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2021 г.

- да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 7 последователни седмици от 05.07.2021г.

- да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;

- да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование;

- да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво.

За повече информация и кандидатстване за програмата на „Заедно в час“ посетете нашия сайт: https://zaednovchas.bg/participant/

Краен срок за приемане на кандидатури – 25.03.2021

"Заедно в час" е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на “Заедно в час” са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.