ЕКСПЕРТ, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Театър "София" търси ЕКСПЕРТ, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

Основни задължения:

 1. Отговаря за дейността по продажбите и маркетинга, разработва проектите за ценовата политика на театъра.
 2. Изготвя и провежда маркетингови кампании за представленията от репертоара на театъра
 3. Отговаря за развитието на разпространителската мрежа за билети. 
 4. Изготвя и провежда проучвания за нагласите и предпочитанията на публиката, за популярността и интереса към представленията от репертоара на театъра. 

 

Ние ви предлагаме:

 1. Пълно работно време – 8 часа.
 2. Редовно изплащане на възнаграждения и бонусна система.
 3. Социално-битови придобивки.
 4. Ползване на почивни бази на театъра.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Висше образование;
 2. Отлична езикова грамотност;
 3. Компютърна грамотност;
 4. Аналитични умения;
 5. Умение за работа в екип;
 6. Добри комуникативни и презентационни умения;
 7. Инициативност и способност за приоритизиране на поставените задачи.

 

С предимство се ползват кандидати, които:

Притежават професионален опит на същата или подобна позиция в учреждение,свързано със сценични изкуства.

При интерес към обявената позиция, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на български език, електронна поща и актуален телефон за връзка с посочване на позицията, за която кандидатствате на sofiatheatre@gmail.com

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю в театъра в допълнително уговорен ден и час.