Лаборант в Тева Фармасютикълс Индъстрийз

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Местоположение: Дупница, България

Информация за Компанията

Тева Фармасютикълс Индъстрийз Ltd. (NYSE и TASE: TEVA) е глобален лидер в генеричната индустрия, с иновативни терапии в избрани области, включително Централна Нервна Система (CNS,), болка и респираторна област. Ние предлагаме висококачествени генерични продукти и медикаменти в почти всяка терапевтична група, за да посрещнем и отговорим на нуждите на пациентите. Ние имаме установено присъствие в генерични, иновативни продукти, продукти без лекарско предписание (OTC) и активни субстанции (API), надграждайки върху повече от 100-годишно наследство, с напълно интегрирана система за разработка и развитие (R&D), силна производствена база и глобална инфраструктура и мащаб. Стремим се да работим по социално-отговорен и опазващ околната среда начин. Базирани в Израел, с производствени и разработващи съоръжения в целия свят, ние имаме 40 000 професионалисти, отдадени да подобряват живота на милиони пациенти. 

През август 2016 г. Актавис беше придобита от Тева Фармасютикълс. В България ние сме най-големия работодател във фармацевтичната индустрия с близо 1700 служители в двата фармацевтични завода /Дупница и Троян/; търговската организация и множеството глобални корпоративни функции, базирани в страната ни. Като компания на Тева, през октомври 2020 г. Актавис започна процес по ре-брандинг и приемане на бранда Тева. 

В момента търсим мотивиран професионалист с желание за развитие и дългосрочна заетост, за позицията „Лаборант“ в град Дупница.

Основни отговорности

 • Следи и спазва установените правила за безопасност, както и тези за Добра Лабораторна Практика и Добра Документална практика;
 • Извършва физико-химични анализи на изходни материали, междинни, насипни и крайни продукти;
 • Вземане на проби и извършва анализ на вода – питейна и пречистена;
 • Обработва и документира на време резултати от изпитванията и в съответствие с изискванията на процедурите;
 • Поддържа реда и чистотата на работното място, аналитичната апаратура и лабораторната стъклария.

 

Основни изисквания

 • Образование – средно-специално в областта на лабораторната практика, както и по специалностите Помощник Фармацевт, Екология, Биология или други с разширено изучаване на химия
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип
 • Аналитично мислене
 • Отговорност и почтеност при изпълнението на служебните задължения
 • Готовност за работа на смени
 • Английски език на работно ниво се счита за предимство

 

Ние предлагаме

 • Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит
 • Специфично обучение, съобразено с отговорностите на длъжността
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие
 • Допълнителни придобивки – ваучери за храна, заплащане за сменен режим, допълнително здравно осигуряване, гъвкава придобивка, включваща карти за спорт, допълнително пенсионно осигуряване и др.
 • Осигурен транспорт за работещите на сменен режим за гр.Дупница и близки населени места, гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник, гр. Радомир

 

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и при спазване на законодателството за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Вече работите в Тева?

Ако сте настоящ служител на Тева, моля, кандидатствайте директно на вътрешния кариерен сайт, който е достъпен през ""Employee Central"". По този начин кандидатурата Ви ще бъде разгледана с приоритет. Ще откриете и възможности, които са отворени само за служителите на Тева. Използвайте следния линк за търсене и кандидатстване: Internal Career Site

* Вътрешният кариерен сайт е достъпен и от домашната Ви мрежа. Ако имате проблеми с достъпа до Вашия акаунт в ЕС, моля, свържете се с местния специалист от отдел Човешки ресурси или ИТ партньор.

Ангажимент за еднакви възможности за работа

Teva Pharmaceuticals не разграничава служителите при наемане на работа. Глобалната политика на Тева е да се осигурят равни възможности за заетост без значение от възраст, раса, вероизповедание, цвят, религия, пол, инвалидност, бременност, медицинското състояние, сексуалната ориентация, полова идентичност, полова принадлежност, етнически произход или законно признат статут, който има право на закрила съгласно местното законодателство.

Кандидатствайте за тази позиция чрез платформата на компанията.