МЛАДШИ ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

МЛАДШИ ПРОДУКТОВ МЕНИДЖЪР

Фирма Контракс има зад гърба си вече 31-годишна история и неизменно е сред Топ 10 на българските ИКТ фирми. Контракс покрива целия спектър от информационни продукти и услуги, за реализирането както на решения за малкия офис, така и за големи компании. Над 400 човека работят в офисите и сервизи в цялата страна. Ежегодно най-добрите специалисти от нашия експертен екип преминават фирмени курсове и тестове при международни партньори и провеждат вътрешно фирмени обучения за повишаване квалификацията на всички служители.

Основни задължения:

 • Участва в създаването и поддържането на технически и маркетингови  материали за предлаганите продукти и решения.
 • Участва и  подпомага  процеса на търсене на нови продукти и установяване на техническо съответствие.
 • Участва и поддържа комуникация с доставчици и производители.
 • Участва и подпомага активно дейностите по запитвания, офериране и доставки в рамките на търговския процес.
 • Организира и участва в клиентски и вътрешнофирмени обучения и събития по продукти и решения.

Изисквания:

 • Висше техническо образование или студенти в последен курс в направления като Компютърни системи и технологии, Математика и информатика, Информационни технологии и др.
 • Умения за работа в екип, комуникативност, организираност и аналитично мислене
 • Отлична компютърна грамотност
 • Силна мотивация за професионално развитие
 • Познания в областта на информационните технологии
 • Добро владеене на английски език 

Възможностите, които предлагаме:

 • Възможност за придобиване на знания и развитие в 31 годишна компания сред лидерите в областта на информационните и комуникационни технологии
 • Добро базово възнаграждение по трудов договор 
 • Възможности за продуктови обучения и повишаване на квалификацията
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Ваучери за храна в максимален размер и други социални придобивки 
 • Допълнителни финансови стимули според постигнатите резултати

 Месторабота: 1113 София, ул. „Тинтява” №13

Необходими документи:

 • Автобиография

Вашите документи очакваме на e-mail: maria.grigorova@kontrax.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност.

Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати.