ЕКСПЕРТ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Държавна агенция „Национална сигурност” има необходимост от назначаване на служители, както следва:

- Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси” – 1 брой;

- Специализирана административна дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността” – 2 броя.

 

Изисквания към кандидатите:

-   да имат българско гражданство;

-  да са навършили пълнолетие;

-   да не са поставени под запрещение;

-   да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-   да не страдат от психични заболявания;

-   да не употребяват наркотични вещества;

-   да не осъществяват дейност против националната сигурност;

-   да не осъществяват дейност, насочена срещу обществения ред;

-   да имат завършено висше образование /образователно-квалификационна степен “бакалавър” или по-висока/.

 

Етапи по процедурата за изучаване на кандидатие

-   оценка на нивото на езикова култура;

-   оценка на нивото на обща компетентност;

-   тест за интелигентност;

-   психологично изследване;

-   полифизиографски тест.

 

При проявен интерес може да изпратите автобиография и мотивациотто писмо  до 29.01.2021г. на Georgi.Laskov@dans.bg.