БИОЛОГ ЦЕНТЪР ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

За компанията:

Nasekomo използва невероятните биологични способности на насекомите да превръщат органични отпадъци в храна за животни. По този начин ние правим света ни по-ефективен и устойчив.

Ние помагаме на планетата ни като намаляваме хранителните отпадъци, емисиите на вредни газове, както и изразходването на вече оскъдни природни ресурси като вода, обработваема земя и дива риба в моретата ни.

Търсим нов член за нашия екип, който да се присъедини към мисията ни да създаден по-добро бъдеще за всички на позицията:

БИОЛОГ ЦЕНТЪР ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ.

Отговорности:

 • Отговаря за достоверността на извършените анализи и направените заключения като анализира отчетените резултати.
 • Осъществява контрол на поддържаните условия в производствените помещения на центъра за размножаване – относителна влажност и температура.
 • Отговаря за вземането на проби, извършването на необходимите измервания и коректното и отговорно въвеждане на данни.
 • Организира ежедневния поток от материали и проби между отделите.
 • Извършва ежедневен мониторинг/контрол на всички етапи от жизнения цикъл на животните и качеството на използвания фураж.
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Допринасяне за постигането на стратегическите и оперативни цели на компанията.
 • Участва във вътрешно-фирмени проекти, касаещи подобряване и развитие на производството и осигуряване на качеството в него.

 

Изисквания:

 • Завършено висше образование в областта на биологията, генетиката, биотехнологиите или друга релевантна специалност.
 • Добро ниво на владеене на английски език.
 • Добра компютърна грамотност.
 • Организационни и комуникативни умения.
 • Внимание към детайла и резултатно-ориентиран подход.
 • Ентусиазъм, позитивно мислене и мотивация.
 • Проактивност, способност за приоритизиране и планиране.
 • Високо чувство за отговорност и дисциплинираност.

Качества на подходящия кандидат:

 • Упоритост при справяне с предизвикателства.
 • Точност и прецизност.
 • Организационни способности и внимание към детайлите.
 • Позитивност.
 • Желание да подобри света.
 • Интерес към „зелени“ решения.

 

Ние предлагаме:

 • Сигурна работа, трудов договор и осигуровки.
 • Възможност за професионално развитие и реализация.
 • Ваучери за храна.
 • Допълнително здравно осигуряване.
 • Администриране на Мултиспорт карти.
 • Работно облекло.
 • Бонус "Препоръчай приятел" по утвърдени фирмени правила.

 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашата актуална автобиография на имейл адрес: vesela.georgieva@nasekomo.life или се обадете на тел. 088 2 433 581. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информацията, която доброволно представяте е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Задължаваме се да я използваме единствено за целите на подбора.