Свободни работни позиции за начален учител, учител предучилищна подготовла, възпитател и медицинска сестра в ЧСУ ЕСПА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

ЕСПА - Кои сме ние

https://www.espa-bg.com/cont.php?page=whyespa

Създадена през 1992, ЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска градина, подготвителен клас, начално училище и основно училище. В момента в ЕСПА се обучават повече от 280 деца.

Повече от 30 години ЕСПА успешно дава своя принос в изграждането и възпитанието на високообразовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на училището почива не само върху неговите солидни традиции и славата на завършили образованието си в него, а и на новаторския му дух.  

Възпитаниците на ЕСПА получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните учебни заведения както в България, така и по света. Те са многостранно подготвени млади хора, на които ЕСПА дава възможност да развият всички аспекти на своя потенциал. Всички те са учениците, научили се да живеят в космополитна среда, запознали се трайно с основите на хуманизма и притежаващи ясно определено чувство за морал. Децата на ЕСПА растат в интелектуално стимулираща среда, сред приятелска атмосфера, в отворено за новото време училище, в което се чувстват обичани и щастливи. 

Тук децата получават:

 • съобразено с възрастта академично предизвикателство, което дава възможност на всеки ученик да реализира собствения си потенциал;
 • голямо разнообразие от спортни, музикални, театрални и други извънкласни занимания, които помагат на децата да развиват интересите си и да се научат да работят в екип;
 • ред, топли грижи и внимание – атмосфера, в която децата придобиват ценни културни навици, научават се на социално поведение, чувстват се сигурни и равностойно оценени;

В ЕСПА работят високо мотивирани и отговорни учители. 

ЕСПА е референтно училище на Google. ЕСПА осигурява обучение на своите учители. Учителите полага онлайн изпит пред Google и 80% от тях са сертифицирани. Всяко дете има хромбук. 

Привличат се изявени и популярни личности от различни области, които обогатяват и надграждат енциклопедични знания в децата.

Конкурентни работни заплати, допълнителни възнаграждения за постигнати високи резултати, медицински прегледи, безплатно хранене през работния ден, обучения към БЧК за първа долекарска помощ, карти за спорт Мултиспорт, бонуси за рожден ден и раждане на дете, преференциални цени за обучение и лагери за деца на служители, финансови награди и дипломи за реализиране на инициативи по Авторската образователна концепция на ЕСПА са част от инструментите за привличане и инвестиране в екипа на ЕСПА.  

СВОБОДНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ЗА НОВАТА  2023/2024г. УЧЕБНА ГОДИНА

НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ и УЧИТЕЛ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Търсим високо мотивирани и отговорни учители.

Очакваме нашият колега да обича децата, да носи вдъхновение и радост на учениците, да вярва в техните възможности и да ги развива.

Ние ще подкрепим учител, който се отнася с грижа и внимание към децата и техните родители, който уважава индивидуалността на учениците и създава въздействаща и мотивираща среда за учене.

За успешния кандидат осигуряваме:

 • въвеждащо обучение и обучение за работа в дигитално училище;
 • модерно оборудвани класни стаи;
 • работа с малък брой деца;
 • приятелска работна среда, в която може да реализирате своите идеи;
 • конкурентно и мотивиращо възнаграждение;
 • заетост по трудов договор;
 • мотивираща социална политика - медицински прегледи, карта за спорт Мултиспорт, безплатно хранене за деня, финансови бонуси и награди, преференциални цени за обучение и лагери за децата на преподавателите;

Нашите изисквания:

 • завършено висше образование със степен бакалавър или магистър;
 • педагогическа правоспособност;
 • придобита квалификация: Педагог, Начален учител, Учител предучилищна подготовка;
 • много добри компютърни умения;
 • висока езикова култура;
 • владеене на чужд език;
 • предишен опит в работата с деца и/или като начален учител е предимство;

Ако учителската професия е ваша мисия и призвание, изпратете ни професионална автобиография с актуална снимка.

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

Ние разбираме важната функция на възпитателите за детското развитие през периода на първоначалното му изграждане и формиране на детската личност и затова търсим високо мотивиран и отговорен Помощник възпитател, който обича децата и с радост им помага в учебните занимания и игрите. 

Основни отговорности:

Подпомага организацията на цялостния педагогически процес и оказва съдействие на учителите.

Той споделя отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.

През целия работен ден той е там, където са неговите възпитаници, в процеса на учене, обслужване, игри и възпитание.

Възпитателят подпомага и активно участва в процеса на учебната и игрова дейност на децата.

За успешния кандидат осигуряваме:

 • работа с малък брой деца;
 • приятелска работна среда;
 • конкурентно възнаграждение;
 • заетост на трудов договор;
 • възможност за професионално развитие;
 • осигурен безплатен обяд;
 • карта за спорт Multisport,

Изисквания:

Търсим слънчев и усмихнат млад човек, за когото работата с деца е призвание, който е внимателен и търпелив, подхожда с усет и топлина в грижата към децата.

Работната позиция е подходяща за студенти, завършващи образование с придобиване на професионална квалификация "Учител" за работа с деца в предучилищна група и с деца от 1-7 клас.

Възможност за провеждане на задължителните практики от Университета, израстване в длъжност стажант учител, учител.

Английски език - В2;

Работно време - по график на 4, 6 или 8 часа в интервала от 08.00ч. до 17.30ч. от понеделник до петък в учебно време.

Ако работата с деца е ваше призвание и търсите работа, с възможности за развитие, изпратете ни професионална автобиография и актуална снимка.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Основни задължения:

Отговаря за опазване здравето на децата и полага грижи за тяхното възпитание и правилно отношение по въпросите на тяхното здраве.

Отговаря за медицинската документация, нейното правилно водене, съхранение и актуализация съгласно Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети.

Оказва първа помощ и полага адекватни медицински грижи, според нивото на своята професионална компетентност в случаите на инцидент или при здравословни оплаквания на децата.

Организира и провежда необходимите профилактични прегледи на децата.

Извършва ежедневен здравен филтър и приема децата, като измерва температурата и преценява общото им състояние.

Контролира процесите по чистота, хигиена, дезинфекция и храненето на децата в трапезарията;

Изисквания за заемане на длъжността:

Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети:

/висше - медицинска сестра, фелдшер или лекар/ или студент в последен курс на обучение по Медицина.

С одобрените кандидати ще бъде сключен трудов договор по чл.67 ал.1 т.1 от КТ със срок на изпитване от 6 месеца.

Ако обявените работни позиции представляват интерес за Вас, изпратете автобиография и професионално портфолио (ако е приложимо и  сте работещ учител) на E-mail:  mslavcheva@espa.bg

Лице за контакт: Мария Славчева

тел. за контакт 0879 801 402