Логопед

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Център за психологична подкрепа и логопедична терапия „Vesta Help“ търси

Логопед

Основни отговорности

 • Провежда логопедични консултации и логопедична терапия.
 • Прави логопедична диагностика.
 • Работи с деца с езикови, с говорни нарушения и с комуникативни нарушения при зрителни и слухови нарушения.
 • Води досиета на клиентите.

Очаквани умения

Образование и опит:

 • Бакалавър по логопедия или студент, завършил семестриално.
 • Опит по специалността минимум 6 месеца.
 • Завършена магистърска програма по логопедия е предимство.

Качества и умения:

 • Умее да работи във висока степен самостоятелно, следвайки протокола на работа в Центъра.
 • Продължава да развива и обогатява квалификацията си.
 • Познава етичните стандарти на професията и се ръководи от тях в работата си.
 • Разбира необходимостта да работи в партньорство с родителите в процеса на логопедична терапия.
 • Умее да мисли аналитично и да комуникира ефективно спрямо специфичната ситуация.
 • Умее да разпределя пълноценно времето си и да спазва договорени срокове.
 • Умее да работи с Office 365, G Suite и социални мрежи.

Условия на работа

 • Работа на 20-часова работна седмица по зададен, постоянен график.
 • Трудов договор.
 • Заплата: постоянно възнаграждение, с възможност за развитие в зависимост от проведените консултации.

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете професионална автобиография и мотивационно писмо: centrevesta@gmail.com. Краен срок за кандидатстване 19.05.2023 г.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.