Академия BULATSA набира кандидати за ръководители на полети

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Академия BULATSA набира кандидати за ръководители на полети

Академия BULATSA започна пролетната кампания за набиране на кандидати за длъжността „Ръководител на полети“. Желаещите да се обучават за професията, могат да подават документи „on-line” до 30 април 2023 г., включително. След тази дата приемът ще продължи, но те ще бъдат включени в подбора за есенната сесия в края годината. Кандидатите трябва да преминат успешно шестте етапа на подбор, за да бъдат допуснати до обучението за длъжността „Ръководител на полети“. Задължително изискване е висше образование – с минимална образователна степен „бакалавър“, без значение от специалността. Първият етап от подбора е прием на документи, след това се полага тест по английски език, тест FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) в две части, проверка за медицинска годност клас 3 за РП, практически упражнения на симулатор и заключително интервю. Кандидатите, които не притежават сертификат за владеене на английски език, могат да се явят на изпит в BULATSA за определяне нивото в гр. София, гр. Варна или гр. Бургас, като отбележат това във формата за кандидатстване. След успешно преминаване на всички етапи от подбора, на кандидатите ще бъде предложено обучение в Академия BULATSA, където за около 2 години ще получат знания и умения, за да станат правоспособни ръководители на полети. По време на обучението те ще получават месечна стипендия. Повече информация на https://www.bulatsa.com/rp-candidate/

Кратка информация за ДП РВД: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) е доставчик на аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на Република България. Дейността се осъществява от Централно управление в гр. София, където се помещава и Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София и 4 Летищни центъра за ОВД в градовете Бургас, Варна, Горна Оряховица и Пловдив. Работата в ДП РВД е интересна и се различава от тази във всяка друга фирма или предприятие в страната.