ХИМИК В АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - НИК Агро Сървис

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ХИМИК В АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

НИК Агро Сървис помага на земеделците да измерват, наблюдават, решават, планират и прилагат устойчиви практики с цел максимални резултати и оптимални разходи. Стартирала дейността си през 2009 година, компанията днес разполага с модерна акредитирана лаборатория, високо квалифицирани специалисти, най-ново поколение оборудване за химични анализи, експертен екип от агрономи, софтуерна платформа за сателитно наблюдение на земеделски площи.

Услугите на НИК Агро Сървис са ориентирани към земеделци, които се интересуват от оптимизация на бизнеса си чрез инвестиции в по-прецизно управление на почвата, напояването, добивите и стопанствата. В резултат нашите клиенти постигат ползи и устойчивост чрез оползотворяване на наличните ресурси и с дългосрочно подобряване на състоянието на площите, които управляват.

Във връзка с разширяване на дейността ни, обявяваме отворена позиция за специалист химик-аналитик, желаещ да се присъедини към екипа ни в гр. София.

Ще имате възможност да:

 • Подготвяте и извършвате изпитвания на постъпили в лабораторията проби;
 • Участвате в разработките, оптимизациите и внедряването на методи за анализ;
 • Изготвяте и поддържате съпътстващи дейността документи и формуляри;

Нашите очаквания:

 • Висше химическо образование;
 • Добра компютърна грамотност, работа с MS Office;
 • Отговорност за спазване на срокове и приоритети;
 • Предишен опит не е задължителен;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Желание и умение за работа в екип;
 • Стриктно спазване на стандартите за качество на компанията;

Предложението ни:

 • Възможност за професионално развитие в компания утвърден лидер на пазара;
 • Атрактивно трудово възнаграждение;
 • Екипен дух, динамична и високо-технологична работна среда;
 • Приятна работна среда в екип от професионалисти;
 • Въвеждащо обучение и последваща обучителна програма;
 • Допълнителни социални придобивки;

В НИК Агро Сървис ООД притежаваме собствена лаборатория, която е оборудвана с апаратура на световно ниво, отговаряща на заложените стандарти. С оглед на обслужването на нашата дейност, разполагаме с най-големия капацитет за почвен и растителен анализ на Балканския полуостров.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка на e-mail: petya.petkova@nik-agroservice.com. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.