Лаборант - физико-химична лаборатория в Кремио ЕАД

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Фирмата осигурява:

 • Служебен транспорт до /от работното място в гр. София;
 • Ежемесечни ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Храна по време на работната смяна;
 • Вътрешно фирмено обучение за длъжността;
 • Дългосрочно работно място в утвърдена производствена фирма при изпълнение на действащите законови разпоредби;
 • Възможност за професионално изграждане.

 

Описание на длъжността:

 • Извършва изпитване на входящи суровини и текущ контрол на произведената продукция, съгласно установените стандарти и технологична документация;
 • Извършва стандартизиране, анализи на първични и вторични опаковки, проследяване на проби и готов продукт по време на срока на съхранение и др. ;
 • Обработва и своевременно предава резултатите от изпитваните продукти;
 • Познава и работи с оборудването, включено в обхвата на работното място;

 

Изисквания:

 • Висше химическо образование, релевантно към позицията (с възможност за студенти последен курс на обучение);
 • Познаване на нормативната база в съответната област на работа;
 • Компютърна грамотност -MS Office пакет;
 • Длъжностните задължения се изпълняват в сменен режим на работа (12ч. смени – дневна и нощна) по график;

За информация и разяснения: тел. 02/931 10 87

Email:  g_disanska@ myday.bg

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.