Специалист кариерно развитие (кариерно развитие на завършили студенти) в Софийски университет "Св. Климент Охридски"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Сектор „Кариерно развитие“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ развива дейност като централно звено за услуги за кариерно развитие в Софийски университет и медиатор между отделните кариерни центрове в Университета, работодателските организации и студентите.  Секторът търси да назначи служител на длъжност специалист "Кариерно развитие (кариерно развитие на завършили студенти)".

Основни задължения:

 • Координира дейността на алумни клубовете по факултети и катедри. 
 • Обобщава и администрира данните относно реализацията на завършилите студентите.
 • Администрира сайта на завършилите студенти, като поддържа актуална информация за професионалната реализация на завършилите студенти, публикува обяви, новини, снимки и интервюта със завършили студенти.
 • Участва в инициативи, конференции и проекти свързани с реализацията на завършилите студенти.
 • Организира обучения, срещи и заседания.
 • Провежда кариерни консултации на настоящи и завършили студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнителни умения:

 • Да може да планира, организира и контролира собствената си работа.
 • Да работи в екип, като смекчава и преодолява конфликти.
 • Да проявява такт, търпимост.
 • Да работи добре с електронни таблици.
 • Да има добри презентационни умения.
 • Личностни изисквания: дискретност, отговорност, прецизност и лоялност.

 

Образователни изисквания:

 • ОКС Бакалавър
 • Владеене на английски език ниво В1
 • GCDF или сходен сертификат за кариерен консултант

 

Как да кандидатствате за тази позиция?

Изпратете своето CV/LinkedIn и мотивационно писмо до 15 януари 2022 г. до Надя Стоянова, ръководител  сектор „Кариерно развитие“ на имейл: n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg