Младши производствен технолог в "Оргахим" АД

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

“ОРГАХИМ“АД е една от най-големите химически компании в Югоизточна Европа с дългогодишна история в производството на бои, мазилки, лакове и смоли. Във връзка с разрастване на дейността си фирмата търси да назначи подходящ кандидат на длъжността:

МЛАДШИ ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕХНОЛОГ

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

•  Помага при организирането, ръководенето и контролирането на всички технологични и свързаните с тях технически въпроси в производството.

•  Следи за спазването на технологичните параметри и технологичните режими в цеха, при производството на вододисперсионни бои и мазилки.

•  Извършва технологични експертизи и дава предложения за подобряване на технологията на произвежданата продукция.

•  Участва в анализирането и изясняването на причините за смущения в технологичния процес и участва в работата по нормализирането му.

•  Подпомага дейностите по анализирането на използваните материали и енергоносители. Прави предложения за тяхното редуциране.

•  Съдейства за разработването и оптимизирането на нормите за разход на труд и материали.

•  Оформя и актуализира технологичната документация, в рамките на делегираните му правомощия. 

•  Подпомага изцяло работата на мениджър производствени технологии.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

•  Висше химическо образование – ХТМУ – София, СУ „Св. Климент Охридски“ или друго подходящо ВУЗ

•  Опит като технолог в индустриално предприятие за предпочитане в производството химически и/или на лаково-бояджийски продукти ще се счита за предимство

•  Владеене на английски на работно ниво.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

•  Предизвикателна работа с отлични възможност за развитие в международна компания;

•  Конкурентно заплащане и атрактивен пакет от социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, карти за спорт, корпоративни отстъпки в различни вериги, преференциални цени за продукти на компанията и др.);

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

•  Актуална автобиография.

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, моля, кандидатствайте като изпратите автобиографията си на e-mail: desislava.kovacheva@orgachim.bg 

Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Данните, предоставени от Вас, са лични по смисъла на ЗЗЛД и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.