Обяви

Accountant (maternity cover)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

B. Braun is one of the world's leading providers and manufacturers of healthcare solutions.

The services B. Braun provide incorporate the entirety of our knowledge and skills, the company's deep understanding of users' needs, and extensive expertise since 1839. With its diverse portfolio of effective medical care solutions, B. Braun makes a substantial contribution towards protecting and improving people's health.

As a part of the B. Braun Group, B. Braun Medical EOOD is growing constantly and for its office in Sofia is looking for an accountant.

Specialist control activities, financial and management reporting (maternity cover)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

B. Braun is one of the world's leading providers and manufacturers of healthcare solutions.

The services B. Braun provide incorporate the entirety of our knowledge and skills, the company's deep understanding of users' needs, and extensive expertise since 1839. With its diverse portfolio of effective medical care solutions, B. Braun makes a substantial contribution towards protecting and improving people's health.

As a part of the B. Braun Group, B. Braun Medical EOOD is growing constantly and for its office in Sofia is looking for а Specialist control activities.

ЕКСПЕРТ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Държавна агенция „Национална сигурност” има необходимост от назначаване на служители, както следва:

- Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси” – 1 брой;

- Специализирана административна дирекция „Финансово-стопанска и управление на собствеността” – 2 броя.

 

Изисквания към кандидатите:

-   да имат българско гражданство;

-  да са навършили пълнолетие;

-   да не са поставени под запрещение;

-   да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА „ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, ОТДЕЛ „МОНЕТАРНИ И ФИНАНСОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“ НА БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА „ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОГНОЗИ“

Обща характеристика на длъжността:

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ В:

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И РАДИОБИОЛОГИЯ

 

1.       АСИСТЕНТ/ГЛАВЕН АСИСТЕНТ

2.       ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

ОБРАЗOВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА:

СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗOВАНИЕ: ВИСШЕ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ/ЕКСПЕРТ - С ВЛАДЕЕНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

обявява конкурс за назначаване на държавни служители

по чл.43, алинея 1, точка 1 от ЗДАНС, обявен със Заповед рег. № ЧР-з-562/28.10.2020г.

за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ/ЕКСПЕРТ - С ВЛАДЕЕНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК - 2 броя

месторабота - гр. София

 

ПРЕВОДАЧ С РУМЪНСКИ, ЧЕШКИ И СЛОВАШИ ЕЗИК

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Агенция за езикови преводи „Олтранс“ търси преводачи, които чувстват румънския, чешкия или словашкия език като майчин и също така се справят безупречно с превода от и на английски език. 

Предлагаме: 

✓ Дългосрочен проект

✓ Работа от вкъщи

✓ Гъвкаво работно време

Дневните Ви задачи ще са свързани с устен превод на кратки разговори през специализирана програма от английски на съответния език между държавни институции и частни лица. Темата на разговорите най-често касае здравните служби (40%), полицейските отдели, данъчните служби или съдебните власти.

ЮРИСКОНСУЛТ В ОБЩИНА "НОВИ ИСКЪР"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Столична община - Район "Нови Искър" търси да назначи служител на постоянна рабоа на длъжност "Юрисконсулт".

Работата е подходяща, както за завършили студенти, така и за студенти в последен курс на обучение.

Работно време: от понеделник до петък от 8:30 до 17:00ч.

При интерес, може да позвъните на телефон: 02/936 11 14 и 02/991 73 36 или да изпратите актуално CV на e-mail: info@novi-iskar.bg

СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Правният отдел на Европейската централна банка търси нови стажанти. Първоначалната продължителност на стажовете е между 3 и 6 месеца и може да бъде удължена до общо 12 месеца. Началната дата варира и може да бъде през цялата 2021.

Едно от условията за кандидатстване е магистърска степен по право. Крайният срок за кандидатстване е 12 Октомври.

Повече информация може да откриете на следния адрес:

 

Страници