Обяви

Логопед в "Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

Graduate Real Estate Analyst

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

About Resolute

Resolute Asset Management, founded in 2010, is the leading global asset manager and advisor on real estate and real estate loans. We operate across 10 different countries throughout Europe and the UAE.

Key Responsibilities:

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА СОФИЯ МЕД 2022

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

НИЕ СМЕ СОФИЯ МЕД

София Мед. е част от холдинга Viohalco, който обединява различни металообработващи компании от цяла Европа, със специализация в производството на алуминий, мед, кабели, стомана и стоманени тръби.

София Мед е специализирана в производството на продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица сфери - индустриално оборудване, енергийни и електрически съоръжения, ВЕИ, строителство, електроника и автомобилна индустрия.

Infosys Graduate Program in Bulgaria

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Welcome to Infosys Europe Graduate Program

We’re are growing our team of Technology Associates in Bulgaria. It’s a very exciting opportunity for recent IT graduates to join us because we not only invest in your technology training upon onboarding, but we also make a commitment to continue our investment in your learning throughout your career at Infosys.

Начален учител/Учител по български за лятно училище за деца, пристигнали от Украйна

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Свободна позиция: Начален учител/Учител по български

Организация: Сдружение “Отворени Обятия”

Срок на договора: 2 месеца или 1 месец

Място: София

Срок: 4 юли - 26 август 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: 26 юни 2022 г.

Finance Traineeship Program - IBM,

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Finance Traineeship Program

At IBM, work is more than a job – it’s a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you’ve never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world’s most challenging problems? If so, lets talk.

Your Role and Responsibilities

Оператор контактен център с албански език - Мебели Виденов

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Оператор контактен център с албански език

„Мебели Виденов‘‘ e водеща компания и утвърден работодател в областта на производството и търговията с мебели.

Във връзка с развитието на своята дейност, имаме нужда от подходящ кандидат за позицията "Оператор контактен център с албански език “.

 

                 ПРИ НАС ЩЕ ТИ ПРЕДЛОЖИМ:

Страници