Обяви

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ Аджибадем Сити Клиник

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Лекар-oрдинатор за клиника по Хемодиализа

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Лекар-oрдинатор за клиника по Хемодиализа

Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Лекар-ординатор за отделение по „Интензивни и реанимационни дейности в областта на Кардиохирургията“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Лекар-ординатор за отделение по „Интензивни и реанимационни дейности в областта на Кардиохирургията“

Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Кол център оператор - Аджибадем Сити Клиник

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Кол център оператор

Аджибадем Сити Клиник е най-голямата група от лечебни заведения с водеща пазарна позиция в България. Веригата е част от глобална здравна група - IHH Healthcare Berhad (“IHH”). IHH ръководи интегрирани здравни дейности и свързаните с тях услуги и е второто по големина в света публично здравно дружество.

Junior Financial Analyst - Acibadem City Clinic

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

 

 Junior Financial Analyst

Acibadem City Clinic is the largest group of hospitals with a leading market position in Bulgaria. It is part of the global health group - IHH Healthcare Berhad ( "IHH"). IHH leads integrated health activities and related services and is the second largest worldwide private healthcare company.

Junior Business Analyst - Acibadem City Clinic

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Junior Business Analyst

Acibadem City Clinic is the largest group of hospitals with a leading market position in Bulgaria. It is part of the global health group - IHH Healthcare Berhad ( "IHH"). IHH leads integrated health activities and related services and is the second largest worldwide private healthcare company.

Стажант в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“ в „ГудМилс България“ ЕООД

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

И през тази година „ГудМилс България“ ЕООД провежда своята стажантска програма. Дружеството е сред най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров и е част от австрийския холдинг GoodMills Group.

Стажът е организиран в отдел „Осигуряване на качеството и лаборатория“. Отделът е оборудван с високотехнологични уреди, а екипът е съставен от изключителни специалисти. На стажантите е осигурено възнаграждение.

Стажантска програма 2022 - Тева

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Стажантска програма 2022

Търсиш кариерно развитие и първи професионални стъпки? Искаш да усетиш динамиката на фармацевтичния бизнес и да придобиеш нови знания и умения? Време е за осъществяване на твоя индивидуален план! Не се колебай и кандидатствай сега! Инвестирай в себе си чрез стаж в Teva - водеща международна компания.

Ежегодна стажантска програма в заводите в Дупница и Троян. Продължителност на стажа между 2 и 6 месеца от юни до ноември.

Страници