Обяви

Младши експерт - КЕВР

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

КЕВР ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ДА ЗАПОЧНАТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА 

Комисията за енергийно и водно регулиране открива възможност за млади специалисти да стартират професионалния си път в състава на енергийния и воден регулатор.  С привличането на мотивирани млади хора Комисията се стреми, от една страна, да им даде поле за реализация на техните възможности, и от друга -  да укрепи кадровия потенциал на регулатора в контекста на новите предизвикателства в енергийния и воден сектор.

Младши акаунт мениджър в платформа за P2P инвестиции с немски език

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Младши акаунт мениджър в платформа за P2P инвестиции с немски език

Iuvo стартира през юли 2016 г. като P2P платформа, която позволява на своите потребители да инвестират средствата си във вече отпуснати заеми от кредитни компании (оригинатори). Инвеститорите генерират значителна печалба, а компаниите получават допълнително финансиране, за да разширят бизнеса си.

KYC Административен асистент - Аксес Файнанс ООД

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Аксес Файнанс ООД е водеща небанкова финансова институция /Fintech/, част от Мениджмънт Файненшъл Груп /МФГ/, предоставяща кредитни карти и платежни услуги в България, Румъния, Полша и Испания.

Мисията на компанията е да предоставя бърз достъп до финансови инструменти, продукти и услуги на всеки, който иска да осъществи мечтите си.

Екипната работа, прозрачността в отношенията и доверието са в основата на нашия успех!

Медицинска сестра и логопед в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по

Логопед в "Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

Graduate Real Estate Analyst

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

About Resolute

Resolute Asset Management, founded in 2010, is the leading global asset manager and advisor on real estate and real estate loans. We operate across 10 different countries throughout Europe and the UAE.

Key Responsibilities:

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА СОФИЯ МЕД 2022

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

НИЕ СМЕ СОФИЯ МЕД

София Мед. е част от холдинга Viohalco, който обединява различни металообработващи компании от цяла Европа, със специализация в производството на алуминий, мед, кабели, стомана и стоманени тръби.

София Мед е специализирана в производството на продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица сфери - индустриално оборудване, енергийни и електрически съоръжения, ВЕИ, строителство, електроника и автомобилна индустрия.

Infosys Graduate Program in Bulgaria

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Welcome to Infosys Europe Graduate Program

We’re are growing our team of Technology Associates in Bulgaria. It’s a very exciting opportunity for recent IT graduates to join us because we not only invest in your technology training upon onboarding, but we also make a commitment to continue our investment in your learning throughout your career at Infosys.

Начален учител/Учител по български за лятно училище за деца, пристигнали от Украйна

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Свободна позиция: Начален учител/Учител по български

Организация: Сдружение “Отворени Обятия”

Срок на договора: 2 месеца или 1 месец

Място: София

Срок: 4 юли - 26 август 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: 26 юни 2022 г.

Finance Traineeship Program - IBM,

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Finance Traineeship Program

At IBM, work is more than a job – it’s a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you’ve never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world’s most challenging problems? If so, lets talk.

Your Role and Responsibilities

Страници