стаж

Legal Trainees

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

YORDANOVA, RIZOVA & PARTNERS is a mid-size Bulgarian law firm providing professional services in the areas of corporate, commercial, labour and tax law to reputable companies operating in Bulgaria. We are now seeking highly motivated and ambitious individuals to join our team as 

LEGAL TRAINEES

Годишна стажантска програма - София Франс Ауто

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

София Франс Ауто“ АД е официалният вносител на Peugeot, Citroen, Opel и DS Automobiles за България, както и оторизираният дилър на пикапите Isuzu.

През 30-годишната си история в автомобилния сектор компанията се нарежда сред най-прогресивно развиващите се и стабилни бизнес организации в индустрията.

PhD Traineeship in Macroprudential Policy and Financial Stability (European Central Bank)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

General Information

Type of contract  PhD traineeship

Who can apply?  EU nationals eligible for our traineeship programme

Grant  The trainee grant is €1,940 per month plus an accommodation allowance (see further information section)

Working time  Full time

Стаж във фирма "Диал" ООД (еколог, лаборант в химическа или физическа лаборатория, химик, физик)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Лабораторията (ЦНИЛ) към „ДИАЛ“ ООД е лаборатория с над 65 годишна история и традиции в изпитването на химични, физикохимични, радиохимични, радиологични, радиометрични и дозиметрични параметри на обекти от околната среда (атмосферен въздух, води, почви, растения), на отпадъци и материали, храни и др. Лабораторията е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. ДИАЛ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и притежава лицензия за работа с радиоактивни източници.

Marketing Intern

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

At Beiersdorf, we want to help people feel good about their skin – and our commitment goes far beyond caring for skin. For 140 years, we have developed innovative skin and body care products for well-known brands such as NIVEA, Eucerin, La Prairie, Hansaplast, and Labello. We act according to our purpose, WE CARE BEYOND SKIN, and take responsibility for our consumers, our employees, the environment and society. 

Стажант Геолог

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

КАОЛИН” EАД e най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна Европа с предмет на дейност добив и преработка на каолини, кварцови пясъци, глини, фелдшпати, доломити, варовици и др. От 2013 година е част от групата Quarzwerke със седалище Фрехен, Германия. Дружеството оперира 8 обогатителни фабрики в България и дъщерни дружества на клъстърно ниво Сърбия, Турция и Украйна. Нарежда се сред най-иновативните и устойчиво развиващи се компании в бранша с пазарно присъствие в 37 страни от цял свят. 

Страници