Дипломиране на випуск 2020 г. на Факултета по математика и информатика