Дипломиране на випуск 2020 г. на Историческия факултет