Дипломиране на випуск 2020 г. на специалност „Международни отношения“