Дипломиране на випуск 2020 г. на специалност „Право“ на Юридическия факултет