Започва прием на участници за програмата "Нов път в преподаването" на Заедно в час

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Вече над 10 години „Заедно в час“ работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите му. 

Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти от различни сфери, които да работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

„Заедно в час“ предлага двугодишна програма за професионално и лидерско развитие - „Нов път в преподаването“. В нея участниците преминават през множество обучения, които надграждат тяхното разбиране за преподаването, получават менторска подкрепа, придобиват учителска правоспособност, ако вече не разполагат с такава, и работят на пълен работен ден като учители в училищата, в които децата имат най-голяма нужда от подкрепа и допълнителна мотивация, за да реализират своя потенциал. Програмата включва и възможности за кариерно развитие след двете години, финансов стимул по време на лятното обучение и изграждане на мрежа от професионални контакти.

За да кандидатствате за участие в „Нов път в преподаването“, не е необходимо да имате предишен опит като учител или педагогическа правоспособност.

Задължително е да сте завършили бакалавърска степен до 1 септември 2022 г.

Програмата на „Заедно в час“ е отличена като „Най-добра програма за кариерно развитие“ и „Най-добра обучителна програма“ в конкурса „Работодател на годината 2018“ на форума „Кариера в България – Защо не?“.

„Заедно в час“ е „Най-желан работодател“ в категория Образование според проучването Employer of Choice 2019.

 

Като участник в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“ вие получавате:

·  обучение по специално разработена от „Заедно в час“ програма за ефективни учители, която включва доказали се образователни модели като „Преподавай като лидер“ („Teaching as leadership“) и Universal Design for Learning;

·  двугодишен трудов договор като учител в училище партньор на „Заедно в час“ в един от регионите, които обхваща програмата;

·  менторска подкрепа от опитен професионалист;

·  финансов стимул от „Заедно в час“ за периода на задължителното и присъствено лятно обучение (юли – август 2022 г.);

·  развитие на професионални и лидерски умения - както специфични за преподаването, така и универсални за бъдещи кариерни посоки;

·   осъществяване на летен проект или стаж между двете учебни години;

·   достъп до общността на „Заедно в час“ от над 500 участници и възпитаници на програмата, както и до международната мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време на и след програмата;

·  директна подкрепа за успешна реализация след двете години в една от приоритетните за „Заедно в час“ сфери като преподаване в училище и училищно лидерство, политики в сферата на образованието и работа на общностно ниво;

·  възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училището, в което ще преподавате за две години, така и в екипа на организацията, международната ни мрежа или в партньорските ни организации;

·  сертификат за педагогическа правоспособност в България, издаден от университет партньор на организацията (за участниците, които нямат такава) - „Заедно в час“ осигурява покриването на семестриалните такси към университета. 

За да участвате в програмата, трябва да отговаряте на следните изисквания:

·  да сте завършили или да ви предстои да завършите висшето си образование (минимум степен бакалавър) до 1 септември 2022 г.;

·  да имате възможност да участвате в целодневно (в рамките на работния ден) интензивно лятно обучение - Летен институт - за период от 6 до 7 последователни седмици от юли 2022 г.;

·  да сте готови да работите като учител на пълен работен ден през двете години на програмата;

·  да владеете български език на отлично писмено и говоримо ниво;

·  да сте силно мотивирани да работите за преодоляването на една от най-големите несправедливости в обществото ни – неравния достъп до качествено образование.

Краен срок за попълване на формуляра за кандидатстване: 25 ноември 2021 г.

 

Кандидатствайте през сайта

 

„Заедно в час“ е дългосрочна инициатива и се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Обучителните програми на „Заедно в час“ са официално одобрени от Министерството на образованието и науката.