Стажантска програма на Акспо България

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/1032" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Кирова</span></span>

Продължителността на стажантската програмата е 18 месеца, през които участниците ще получават възможност да се запознаят с дейността на компанията и по-конкретно дейностите на до 3 различни отдела в Акспо, като прекарат по 6 месеца във всеки един отдел. 

 

 С избраните кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор. Желаното от компанията работното време е пълно, но се предоставя възможност за договаряне на непълно работно време (6 часа). Пакетът от възнаграждение включва атрактивна основна заплата и социални придобивки : 32 дни платен отпуск, ваучери за храна, допълнителни суми за спорт и транспорт, допълнително здравно осигуряване. Предвижда се възможност за трансфер и работа в централния офис на компанията в Баден, Швейцария до 3 месеца.

 

 Всеки стажант има ментор, участва в първоначални и текущи обучения, а също придобива и практически опит подпомагайки ежедневните дейности на екипа, към който е присъединен/а.

 

Компанията предвижда две направления с по една позиция във всяко.

 

 Направление Energy Operations и позиция Energy Operations Trainee:

  • отдели в направлението - Gas Operations, Power Operations, Operations Development, Portfolio Management
  • ротация от 6 месеца във всеки един от отделите
  • позицията изисква добри аналитични умения, прецизност и внимание към детайла, спазване на  крайни срокове
  • подходящи биха били кандидати завършили специалност свързана с природни, технически, икономически науки

 

 Направление Back Office и позиция Back Office Trainee:

  • отдели в направлението - Back Office, Transactions Management, Financial Settlement
  • ротация от 6 месеца във всеки един от отделите
  • позицията изисква внимание към детайл и прецизност, възможност за разбиране и следване на сложни бизнес процеси
  • подходящи биха били кандидати завършили специалност свързана с икономика, финанси или администрация  

Изисквания към всички независимо от направлението са:

Местоположение

Sofia
5, Lachezar Stanchev str
Bulgaria
BG