Експерт отдел "Комуникации и проекти" на Аутомотив Клъстер България (стаж)"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Аутомотив Клъстер България набира стажанти на позиция Експерт отдел комуникации и проекти.

Изисквания към кандидата:

- Отлична компютърна грамотност - Internet, PowerPoint, Word, Excel и Outlook;

- Отлична функционална грамотност в областта на създаването и използване на писмени текстове на български език;

- Владеене на английски език - писмено и говоримо;

- Отлични комуникационни и организационни умения;

- Анализиране на активностите;

- Работа в екип;

- Инициативност;

-Да може да довежда до край поставените задачи и изпълнението на проекти;

Естество на работата, в което ще се обучава:

- Обработка, подготовка и изпращане на бюлетини ежеседмично;

- Изготвяне на съдържание за тях;

-Актуализиране на съдържанието и информацията в сайта;

- Публикува и редактира различни новини и материали;

- Управлява присъствието на сдружението в социалните медии (Facebook, LinkedIn, Instagram).

- Изготвя отчети, справки и анализи;

- Организира бизнес срещи, фирмени мероприятия, участия в конференции, събития, включително онлайн;

- Изготвя писмени преводи от и на български/ английски език;

- Изготвя различни видове презентации и справки, вкл. поддържане на бази данни в Excel;

- Подготовка и оформяне на документи, съобразно дадени указания;

- Участва, разработва и прилага комуникационни и бизнес стратегии;

- Кореспонденция с членове на сдружението, държавни и общински органи, външни контрагенти и партньори;

Aко обявата представлява интерес за Вас, можете да изпратите своята автобиография на имей: maria.mircheva@automotive.bg

 

Телефон за контакти: 0877 444 532