Експерт проекти в Аутомотив Клъстер България (стажант)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Аутомотив Клъстер България набира стажанти за позиция Експерт проекти,

отдел Администрация. Изисквания към кандидата:

- Отлична компютърна грамотност - Internet, PowerPoint, Word, Excel и Outlook;

- Отлична функционална грамотност в областта на създаването и използване на писмени текстове на български език;

- Владеене на английски език - писмено и говоримо, втори език (немски) се счита за предимство;

- Инициативност;

- Дискретност и лоялност;

- Работа в екип;

- Отлични комуникационни и организационни умения;

- Логическо мислене;

- Анализиране на активностите;

- Прецизност и постоянство в работните процеси и обработката на документи;

- Организираност, отговорност, енергичност;

- Инициативност и проактивност;

-Да сте оптимистичен и мотивиран кандидат;

Естество на работа, в която ще се обучава:

- Извършва всички дейности при администрирането и подпомагането дейността на сдружението;

- Води ежедневна бизнес кореспонденция на български и английски език, включително с членовете на сдружението, както и външни контрагенти и партньори;

- Изготвя писма и документи, свързани с официалната коренспонденция, включително кореспонденция с държавни и общински организации, правителствени и неправителствени органи и др.;

- Организира и участва в бизнес срещи, фирмени мероприятия, конференции, събития;

- Изготвяне на писмени преводи от и на български/ английски език;

- Изготвяне на различни видове справки и презентации;

- Работа по проекти на сдружението– национални и международни;

- Изпълнение и развитие на отделните проекти в срок;

- Администриране и подготовка на договори, споразумения и документи;

- Управление на административни процедури с институции;

- Изготвяне и комплектоване на процедури;

- Работа с членовете на сдружението;

Ако обявата представлява интерес за Вас, можете да изпратите своята автобиография на имей: maria.mircheva@automotive.bg

Телефон за контакти: 0877 444 532