Национален конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

На 15.01.2024 г. Фонд на фондовете стартира Национален конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“ съвместно със Софийски университет "Св. Климент Охридски", с краен срок за кандидатстване до 15.03.2024г. Конкурсът се провежда с активната подкрепа на Министерство на иновациите и растежа, Министерство на образованието и науката и 40 партньорски организации. В него могат да кандидатстват младежи на възраст от 18 до 29 г. само с идея за бизнес или с вече създаден стартъп. Амбицията е всяка година този конкурс да става все по-значим, по-популярен в цялата страна и по-полезен за младежите. Основни участници в конкурса са студентите в българските университети. Конкурсът се състои от 11 седмична обучителна/менторска  програма и състезателна част. Участниците от миналите две издания на конкурса получиха ценни знания в областта на стартъпите и предприемачеството, информация за възможностите за бъдещо развитие и други програми, менторство от инвеститори, международни изяви (COP28, Web Summit - Portugal, SLUSH – Helsinki, Норвегия), а някои от тях и финансиране от националните фондове.

Този конкурс ще постави основата и за бъдещ финансов инструмент по Програма „Образование“ 2021-2027, чрез който ще бъдат финансирани стартъпи на студенти и докторанти, с участие на преподаватели.

Инициативата се провежда за трета поредна година и привлича проекти на млади хора от цялата страна. Конкурсът е трамплин за успешно осъществяване на планове за собствен бизнес във всички сектори на икономиката и цели да повиши предприемаческата култура на младите хора в България, включително за генериране и развитие на идеи, бизнес планиране, маркетинг, представяне пред инвеститори и др. В първото си издание през 2022 г. конкурсът привлече 36 проекта, а миналата година участниците бяха над 50. Автори бяха студенти или завършили вече образованието си възпитаници на 17 български и 7 чужди университета. До състезанието бяха допуснати и ученици горен курс от 7 български гимназии. Конкурсът е подкрепил акселерирането на идеи от различни области - финтех, електронна търговия, рециклиране, виртуална реалност, приложения на изкуствен интелект, електромобилност, образование, агротехнологии и градско земеделие, кариерно развитие, гражданско общество, архитектура, творчески дейности и др. Най-силните проекти получиха директна инвестиция или успяха на по-късен етап да привлекат финансиране.

Сайтът на конкурса с апликационната форма е следният: https://www.startup-competition.fmfib.bg