Ден на кариерата във Факултета по науки за образованието и изкуствата

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

На 5 декември 2023 г. във Факултета по науки за образованието и изкуствата се проведе Ден на кариерата. Събитието предостави възможност на 21 работодатели от сферата на образованието и социалните услуги да взаимодействат директно със студентите от факултета и да представят своите дейности и конкретни кариерни предложения.

Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата, проф. Милен Замфиров, откри форума, изразявайки благодарността си към всички участници и специално към проф. Мира Цветкова-Арсова за отличната организация. Той подчерта важността на това първо по своя род събитие във факултета и обяви намерението си да го превърне в ежегодна традиция, поради големия интерес както от страна на работодателите, така и от студентите.

Проф. Мира Цветкова-Арсова, ръководител на Кариерния център на ФНОИ, също благодари на участниците за активното сътрудничество и готовността им да подкрепят тази важна инициатива. Тя изказа специални благодарности на г-жа Мария Каменова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на частните училища, подчертавайки ролята й в организирането на форума.

Благодарност за поканата и успешното сътрудничество на свой ред изрази и г-жа Мария Каменова.

На този успешен форум взеха участие следните организации:

образователен център Британика, Britanica park school, ЧДГ „Кидсвил“, ЧУ „Дени Дидро“, Фондация „Конкордия“, 150 ОУ „Цар Симеон І“, Медицински център – София, 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“, 19 СУ „Елин Пелин“, РЦПППО-София град, ЧОУ Основно прогресивно училище-3, Stemy / Smarty kids, ЧОУ „Светлина“, ЧОУ „Джани Родари“, Център Блокс за деца и възрастни, ЧОУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, ДГ „Слънчев Кът“, ЧДГ „Слънчев ангел“, Образователен център „Цар Симеон Велики“, ЧСОУ „Рьорих“, ЧДГ Детска къща Монтесори, както и кариерните консултанти от сектор „Кариерно развитие“ на Софийски университет – г-жа Надя Стоянова и г-жа Мария Илиева.

Кариерният форум създаде възможност за активен обмен на информация и опит между студентите и работодателите, като заложи основи за бъдещи успешни партньорства и на множество различни професионални възможности.