Третата публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

На 23.11.2023 г. се проведе третата публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“, организирана от Кариерния център на Юридическия факултет и Факултетния студентски съвет. 

Гост-лектор бе Стефан Арсов, Заместник областен управител и бивш възпитаник на Юридическия факултет. Темата на лекцията бе “Областната администрация: предизвикателствата и възможностите за кариерно развитие”. Събитието бе открито от д-р Ани Митева, Секретар за връзка със студентските и професионалните организации и алумни клубовете.

В интерактивна среда, с активното участие на студентите, последните бяха запознати с естеството на правната работа в Областната администрация и предизвикателствата пред нея. Стефан Арсов и колегата му Нели Бачева описаха как протича един техен работен ден; какви трудности срещат и по какъв начин ги преодоляват. Акцент бе поставен на положителните страни на формирането на практически умения още в хода на образователния процес.

Лекцията приключи с описание на стажантски позиции в Областната администрация и покана до студените на Юридическия факултет да кандидатстват за тях. В рамките на стажантската програма гост лекторите изразиха желание и готовност да запознаят студентите с практическите измерения на вещното и облигационното право през призмата на правомощията на Областната администрация. 

Следващата публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“ ще бъде на 12.12.2023 г. с представители на Комисията за защита на личните данни.