Стажантска програма - БТА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

От 2021 г. Българска телеграфна агенция (БТА) изгражда мащабна програма за подкрепа на науката и образованието в България. За развитие, практическо обучение и реализация на будните и мислещи млади хора. За тяхната ангажираност и активност в обществото. За достъпност на науката в медиите. За надграждане на компетентностите на работещите в БТА и приобщаване на новите служители към каузата на агенцията за медийна грамотност, етика и професионализъм.

ШКОЛА БТА организира:

Целогодишни стажове за студенти;

Курсове и обучения за повишаване на професионалната квалификация на служителите;

Обучителни семинари по представяне на различните сфери в медиите;

Кръгли маси и лекции в областта на журналистика.

Може да намерите повече информация и начините за кандидатстване като последвате връзката:

https://www.bta.bg/bg/bta-academy/internship/