Международен младежки обмен по Програма "Еразъм+"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Националния център за младежка информация и международна младежка мобилност Ви кани да се включите в международен младежки обмен по Програма "Еразъм+".

Проектът е на екологична тематика и ще се реализира в к.к. Слънчев бряг в периода 29 април (ден за пристигане) и 7 май (ден за отпътуване).

Всеки млaд човек от цялата страна на възраст между 18 и 24 години, който е мотивиран и се интересува да научи повече за опазването на околната среда, може да кандидатства независимо от неговия социален или професионален профил и опит.  

Ще бъдат избрани участници от различни части на България, за да имаме представители на младежката общност различни точки на страната.

Всички разходи на участниците (храна, настаняване, застраховка, дейности, транспорт от и до мястото на реализация) се покриват от организаторите.

Можете да научите повече за проекта на официалния му сайт www.youth-exchange.eu

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 28 април 2023г. (включително) чрез секцията "How to apply" в сайта на проекта.