Кариерно събитие " Моите успешни документи за кандидатстване за работа"

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

На 6-ти април 2023г., по пакана на кариерния център на ФНОИ, кариерните консултанти от сектор "Кариерно развитие" - Надя Стоянова и Мария Илиева запознаха аудиторията със спецификите и модерните тенденции при изготвяне на документи за кандидатстване за работа. По време на презентацията бяха обсъдени най-често срещаните грешки и начините за изготвяне на въздействащо CV и мотивационно писмо. Присъстващите получиха препоръки относно подготовката за успешно интервю за работа.