Стани член на АИЕСЕК в Софийски университет

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Ако търсиш:

  • опит на лидерска позиция, докато си още в университета;
  • участие в семинари и конференции, тренинги и събития на различна актуална тематика;
  • изграждане на широка мрежа от контакти;
  • стабилна основа за твоето бъдещо личностно и професионално развитие.

AIESEC може да ти даде всичко това и още много!

AIESEC е най-голямата международна младежка организация с представителства в над 100 страни по целия свят. Тя представлява платформа от възможности, които помагат на младите хора да открият и развият своя потенциал. За да осъществи тази своя цел,

AIESEC организара повече от 350 конференции, предоставя над 1000 професионални стажа и 6500 лидерски позиции за своите членове всяка година.

Това което отличава AIESEC от други организации е че предоставяме на младите хора възможности да придобият лидерски опит, работа в екип, практически умения по маркетинг, финанси, планиране, мениджмънт и др., давайки им възможност да работят по проекти с различна насоченост и актуална тематика. По този начин AIESEC помага на всеки неин член да изгради своя собствена визия за бъдещо си развитие, да проявява културно разбирателство и да работи в една динамична и мотивираща среда.

Пътят към твоето бъдещо личностно и професионално развитие винаги започва с малка стъпка напред. Направи я сега, като станеш член на AIESEC: http://bit.ly/SignupforAIESEC!

Крайният срок за кандидатстване е 09.04.2023 г. (включително).

Повече информация за нас можете да откриете тук или да се свържете с нас в социалните мрежи – AIESEC in Bulgaria